+48 690 376 066

Redakcja OK24

Miasto

Stacja transformatorowa przy Kilińskiego powstanie

GPZ powstanie – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/37/16 z dnia 12 października 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Chodzi o przedsięwzięcie polegające na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce

Gospodarka

Społeczeństwo

Stacja transformatorowa przy Kilińskiego powstanie

GPZ powstanie – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/37/16 z dnia 12 października 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Chodzi o przedsięwzięcie polegające na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce

OK24 WSPÓŁPRACA

Hide