Dokonaliśmy rzeczy wielkiej. Frekwencja i wynik demokratów wymagają uczczenia. Na Skwerze Wolności Wielkopolan posadzono trzy platany
Nie brakło wspomnień, deklaracji i wyzwań jakie stoją dziś przed demokratami

Byli też młodzi artyści ze Studium Animatorów Kultury z krótkim spektaklem Sąsiedzi wg Fredry

A same platany sadziła ostrowska młodzież

Komentarz ZOSTROWA – o tych co chcą wsiąść do demokratycznego pociągu, choć ten dawno jest już na ostatniej stacji – KLIK!