Wspólna strategia promocji terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce ma pomóc w lepszej obsłudze inwestorów, samorząd wojewódzki zapewni szkolenia i przygotowanie ofert, gminy i powiaty dobrze przygotowane tereny

W hali produkcyjnej nowo powstałej firmy MiMB na terenach inwestycyjnych Powiatu Ostrowskiego w Przygodzicach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej wspólnej strategii promocji terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce.
Podpisanie umowy odbyło się 10 grudnia 2020 r. Wybór miejsca nie był przypadkowy.

Podpisując kolejną umowę na promocję terenów inwestycyjnych chcieliśmy przy okazji pokazać miejsce, które przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się zagospodarować i ożywić. Przez wiele lat był to teren typowo rolniczy. Kiedy po objęciu funkcji starosty podjęliśmy decyzję, że przekształcimy je w teren inwestycyjny wielu nie wierzyło w powodzenie. Dziś mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, skoro sprzedanych zostało już kilka działek, a my możemy spotkać się w pierwszej dużej firmie z branży mechatronicznej – Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Ważne w aktywizacji tego obszaru było uchwalenie przez Radę Gminy Przygodzice planu zagospodarowania przestrzennego. Dużym impulsem było także pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego ok. miliona złotych z funduszy unijnych na przygotowanie terenów.
– Pierwsza firma już działa. Do niej i do dalszych terenów prowadzi nowa droga inwestycyjna. To spowodowało, że naszymi terenami zaczęli interesować się kolejni inwestorzy. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że w przyszłym roku pojawią się tutaj kolejne firmy. Jesteśmy już na etapie przygotowywania podziałów geodezyjnych, co w praktyce oznacza przygotowanie gruntów do sprzedaży – powiedział Starosta Ostrowski.
Podpisana 10 grudnia umowa ma z kolei pomóc w szerokiej promocji tego obszaru inwestycyjnego nie tylko w Polsce.
– Umowa dotyczy pomocy, jakiej samorząd Województwa Wielkopolskiego udzieli Jednostkom Samorządu Terytorialnego w Wielkopolsce. Chcemy, żeby w Wielkopolsce wszystkie atrakcyjne miejsca inwestycyjne były przygotowywane dla inwestorów i obsługiwane według najlepszych standardów. Przez cały przyszły rok i następy przeszkolimy pracowników przygotowujemy oferty, pod tym kątem, żeby znalazły się w nich informacje, których poszukuje inwestor – powiedział Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Gospodarzem uroczystości był Łukasz Kosmala właściciel firmy MiBM, która jako pierwsza z dziedziny produkcyjno-usługowej rozpoczęła działalność na terenach inwestycyjnych wykorzystując także wsparcie unijne.
– Środki unijne dały nam dodatkowy napęd, szansę by pójść z jeszcze większym stand rozmachem. To była dla nas także dodatkowa motywacja. W efekcie udało się zrealizować inwestycję, którą w gronie naszych konkurentów i znajomych zakończyliśmy wielu. To jednak efekt pracy wszystkich współpracowników. Trudno przewidywać co będzie w przyszłości, ale rozpędzamy się i mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej’’ – powiedział Łukasz Kosmala właściciel firmy MiBM .
Firma MiMB działa w branży mechatronicznej. Zajmuje się projektowaniem oraz produkcją maszyn i urządzeń. Dostarcza produkty do największych firm i koncernów z branży automitive oraz spożywczej. Jej atutem jest nowoczesny park maszynowy. Sercem i wyróżnikiem jest imponującej wielkości obrabiarka, w której można umieścić detal o szerokości nawet 7×4 metry. Tak duże urządzenie, jedno z kilku w kraju, pozwala bez przemieszczania i z dużą precyzją obrobić dany element.
W uroczystości wzięli także udział: Marzena Wodzińska i Andrzej Pichet radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice.