Miasto

9 lat rządów Beaty Klimek i wystarczy – Radny Jakub Paduch – wystąpienie w czasie debaty absolutoryjnej

Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Drodzy ostrowianie, na wstępie muszę się wytłumaczyć, że moje wystąpienie nie będzie tak piękne i kolorowe, jak raport o stanie miasta przedstawiony przez panią prezydent Klimek, ale na przygotowanie się nie wydałem – w przeciwieństwie do prezydenckiego raportu – aż 25 tysięcy zł z budżetu miasta, czyli pieniędzy nas wszystkich – podatników. A mogliśmy te środki przeznaczyć na pływanie dla ostrowskich dzieci… Niestety nie

Próba rewanżu – oświadczenie radnych opozycji

Rządzący Ostrowem układ atakuje opozycyjnych radnych. Próbuje dowodzić, że to nie realizujący zlecenia w utrzymywanych z miejskich pieniędzy podmiotach radny Szymon Matyśkiewicz ani tym bardziej radna Elżbieta Grochowska, reklamująca się w miejskim biuletynie powinni stracić mandaty. Atak poszedł w stronę radnych Damiana Grzeszczyka i Kaspra Smektały Oto oświadczenie radnych OŚWIADCZENIE W dniu 30 stycznia br. do Biura Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przeprowadzenia postępowań wyjaśniających

Minus dwa w prezydenckim klubie?

Czy ostrowska Rada Miejska zajmie się wygaśnięciem mandatów dwojga radnych prezydenckiego klubu? Ewentualne wygaszenie mandatów Elżbiety Grochowskiej i Szymona Matyśkiewicza może radykalnie zmienić układ sił w mieście Do Urzędu wpłynęły odpowiednie pisma z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda miał zostać powiadomiony o zaistnieniu przesłanek, które mogą obligować radę gminy do stwierdzania wygaśnięcia mandatu radnego. – Komisja Skarg Wniosków i Petycji na pewno zajmie się tą sprawą i dokładnie zbada przesłanki do

Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu

„Czy da się dobrze wykonać zły budżet?” – pytają radni Koalicji Obywatelskiej Nawet zły budżet można dobrze gdy zgadzają się liczby. Wpływy odpowiadają zakładanym wpływom, wydatki odpowiadają zakładanym wydatkom. Tu zadanie prawidłowej pod względem rachunkowym realizacji budżetu jest o tyle ułatwione, że w ciągu roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian do budżetu miasta, co nie jest również żadnym samorządowym novum. W ocenie budżetu radni uwzględniają wpływ na