Liczące po kilkadziesiąt tysięcy nagrody dla zastępców Beaty Klimek, skarbnika i sekretarza miasta są wciąż gorącym tematem w Ostrowie. Radni Koalicji Obywatelskiej proponują by w przyszłości te pieniądze służyły zdrowiu ostrowskich dzieci.
W czasach pandemii dzieci i młodzież są jedną z najbardziej dotkniętych lockdownem grup społecznych. Według statystyk aż 44% młodzieży przejawia objawy depresji. W 2020 roku rekordowa była też niestety liczba prób samobójczych w tej grupie. Eksperci wskazują na spodziewaną falę problemów natury psychologicznej, jak i zaburzeń wzroku w związku ze znacznym zwiększeniem wymiaru czasu, spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerami.

Radny Jakub Paduch: Beata Klimek buduje miasto dobre dla swoich ludzi i zamiast pochylić się nad tym problemem, wolała w kryzysowym 2020 roku przekazać aż 361 tys. zł na nagrody, z czego ponad ćwierć miliona zł trafiło do kierownictwa w Urzędzie. Szczególnie w czasach kryzysu powinniśmy zadbać o grupy dotknięte nim, tak jak z inicjatywy KO zwolniliśmy w całości gastronomię z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dlatego proponujemy z puli środków na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym nagrody, przeznaczyć po 100 tysięcy zł na Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim oraz badania przesiewowe wzroku dla dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim.

Radni wezwali Beatę Klimek aby już na marcowej Sesji przedłożyła Radzie Miejskiej stosowną zmianę w budżecie.