Klub radnych Platformy Obywatelskiej RP i radny niezależny Wojciech Matuszczak złożyli wniosek o umieszczenie w Wieloletniej prognozie Finansowej miasta, zadań związanych z budową Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Wojska Polskiego.

 

HALA_s_RT-275x200_c

We wniosku czytamy :

„Wnioskujemy o umieszczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 i 2018 zadania: „Opracowanie materiałów przygotowawczych wraz z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym  Hali Widowiskowo – Sportowej” odpowiednio w 2017 roku 200 000 zł i w 2018 roku 400 000 zł, tak aby w 2019 i 2020 roku można było realizować to zadanie, jednocześnie zabezpieczając miasto w zakresie ewentualnej aplikacji o środki zewnętrzne, które mogą być  przeznaczone na budowę tego typu obiektów.

 W roku 2019 wnioskujemy o wpisanie zadania „Budowa Hali Widowiskowo Sportowej” na kwotę 10 000 000 zł. Jako źródło pokrycia tych wydatków wskazujemy  zwiększenie wpływów w pozycji dochody majątkowe w latach 2018, 2019 i 2020 (dochody związane ze sprzedażą terenów przy Al. Słowackiego oraz środki zewnętrzne).

Dokonanie powyższych zapisów w WPF będzie wyrazem woli zagospodarowania terenów miejskich przy ul. Wojska Polskiego poprzez budowę tam Hali Widowiskowo Sportowej. Mamy świadomość, że temat jest trudny, wymagający zsynchronizowania wielu działań (sprzedaży gruntów będących w zasobach miejskich, poszukania zewnętrznych źródeł finansowania, sprecyzowania funkcji jakie hala ma spełniać, sposobu zarządzania obiektem i wielu innych). Dlatego właśnie wnioskujemy o dokonanie wpisów do WPF z odpowiednim wyprzedzeniem, aby władza wykonawcza miała wystarczającą ilość czasu do przeprowadzenia tego procesu w sposób gwarantujący sukces.”

 

2015-10-06 ok24.tv