Radny PO Jakub Paduch nie składa broni i od ponad roku domaga się ujawnienia zarobków doradcy prezydent Beaty Klimek – Macieja Klósaka.  Teraz działania radnego wsparła Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Stowarzyszenie od 13 lat działa na rzecz upowszechnienia dostępu do informacji publicznej oraz zwiększenia transparentności postępowania władzy i urzędników.

14650048_1403793889650589_5095032171086691284_n

Maciej Klósak startował w ostatnich wyborach samorządowych i na urząd Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i na radnego. Nie został jednak ani radnym, ani nie przeszedł do II tury wyborów.  W drugiej turze udzielił poparcia Beacie Klimek zastrzegając jednak, że nie otrzymał żadnej obietnicy objęcia stanowiska zastępcy prezydenta miasta. Tuż po wygranych wyborach objął nowoutworzone stanowisko doradcy pani prezydent – był odpowiedzialny za realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

–  Informację o zarobkach i zakresie kompetencji doradcy Pani Prezydent chciałem uzyskać najpierw w drodze interpelacji. Odpowiedź, którą otrzymałem była niezadowalająca, jeszcze raz wystąpiłem do prezydenta o udzielenie tych informacji, tym razem już w trybie administracyjnym, żeby po uzyskaniu negatywnej decyzji móc się od niej odwołać. Z ogromną satysfakcją informuję, że w niekorzystnym dla pozornie transparentnej Prezydent Klimek wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał mi rację, dzięki czemu już niedługo dowiemy się ile kosztuje nas – podatników, etat doradcy pani prezydent. Co więcej sąd uznał, że jest on osobą pełniącą funkcję publiczną. Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, że pensja jest nieadekwatnie wysoka do powierzonych zadań, będę apelował o redukcję tego etatu lub przynajmniej obniżenie wynagrodzenia – informował na FB Jakub Paduch, ostrowski radny z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Do udziału w postępowaniu dopuszczony został Maciej Klósak, który od wyroku WSA złożył skargę kasacyjną.

– Sieć Obywatelska – Watchdog Polska złożyła wniosek o dołączenie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdzie ma się rozstrzygnąć kwestia jawności kosztów, jakie wszyscy ponosimy na utrzymanie, moim zdaniem, zbędnego etatu doradcy Prezydent Klimek – informuje radny J.Paduch.

Stowarzyszenie zgłasza swój udział w postępowaniu, a ponadto „w pełni podziela stanowisko WSA w Poznaniu i jednocześnie nie podziela zarzutów skarżącego kasacyjnie (…) W ocenie Stowarzyszenia nie budzi wątpliwości, że informacje, o których udostępnienie zwrócił się Jakub Paduch, stanowią informacje publiczne”.

Prezydent Beata Klimek ma jednego doradcę i jednego asystenta. Są oni pracownikami samorządowymi, ale nie muszą przechodzić procedury konkursowej, ich status prawny różni się dość znacząco od innych kategorii pracowników samorządowych. Przede wszystkim doradcy i asystenci mogą być zatrudniani wyłącznie w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Doradcy i asystenci są zatrudniani na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka (art. 17 ust. 2 ups). Stosunek pracy asystentów i doradców ustaje zawsze wraz z zakończeniem pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa, niezależnie od przyczyny tego zakończenia. Ustanie zatrudnienia doradców i asystentów w powodu upływu kadencji wójta i starosty, marszałka województwa, następuje bez żadnego okresu wypowiedzenia.

2016-10-12 ok24.tv