Czy ostrowska Rada Miejska zajmie się wygaśnięciem mandatów dwojga radnych prezydenckiego klubu? Ewentualne wygaszenie mandatów Elżbiety Grochowskiej i Szymona Matyśkiewicza może radykalnie zmienić układ sił w mieście
Do Urzędu wpłynęły odpowiednie pisma z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda miał zostać powiadomiony o zaistnieniu przesłanek, które mogą obligować radę gminy do stwierdzania wygaśnięcia mandatu radnego.
– Komisja Skarg Wniosków i Petycji na pewno zajmie się tą sprawą i dokładnie zbada przesłanki do wygaśnięcia – mówi nam przewodniczący komisji radny Damian Grzeszczyk – w tej chwili mogę powiedzieć, że organizujemy pracę komisji w tej sprawie. W przypadku radnej Grochowskiej chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej na majątku gminy. Sprawa radnego Matyśkiewicza jest bardziej skomplikowana, bo wiele kwestii trzeba wyjaśnić i zbadać, zachodzi bowiem podejrzenie naruszenia przepisów kilku ustaw.

W przypadku radnego Szymona Matyśkiewicza, Wojewoda Wielkopolski dowiedział, że radny „zawierał umowy cywilnoprawne ze stowarzyszeniami lub klubami sportowymi na realizację zadań finansowanych z dotacji celowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, wykorzystując w ramach swojej działalności majątek gminny”. Jako przykład podano kilka spraw, gdzie takie umowy miały być zawarte.

Natomiast Elżbieta Grochowska działała w Grupie Inicjatywnej, która zawarła umowę z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W Ostrowskim Informatorze Miejskim ukazała się artykuł dotyczący zniżek w ramach miejskich programów. Ilustruje go zdjęcie z zastępcą Beaty Klimek, Sebastianem Górskim. Radna trzyma na nim kartkę z nazwą swojej firmy.

Jak zaznaczono w piśmie według przedmiotowego artykułu, do miejskich programów „miało przystąpić co najmniej siedemnastu przedsiębiorców, jednak tylko zdjęcie z Panią Radną Elżbietą Grochowską zostało opublikowane”, a „opublikowanie w czasopiśmie drukowanym za środki pochodzące z mienia Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wyłącznie zdjęcia radnej Elżbiety Grochowskiej wraz z nazwą jej działalności gospodarczej, stanowiło naruszenie art. 24e ust. 1 oraz art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i to niezależnie od podstawy prawnej publikacji”.

W związku z powyższym Wydział Nadzoru Prawnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mając na uwadze przepis art. 383 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, ze zm.), obligujący radę gminy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 383 § 1 ww. ustawy, zwrócił się do Rady Miejskiej Ostrowa o przeprowadzenie postępowań wyjaśniającego w tych sprawach.
To nie pierwsze takie wątpliwości dotyczące radnych promowanych przez Prezydentkę Ostrowa Beatę Klimek. – Kolejna kadencja i znów wątpliwości – mówi radny Koalicji Obywatelskiej Jakub Paduch – przypomnę, że wtedy chodziło o radną Magdalenę Waliszewską – jak to jest że znów takie rzeczy dzieją się w prezydenckim otoczeniu – dodaje radny.
Przypomnijmy, że radna Elzbieta Grochowska do ostrowskiej rady dostała się z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po wyborach przeszła jednak do prezydenckiego klubu Przyjazny Ostrów za co została wynagrodzona stanowiskiem zastępcy Przewodniczącego Rady.
Komentarz ZOSTROWA