Bartosz Ziółkowski nie będzie już prezesem Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie. Z rozesłanego do ostrowskich mediów oświadczenia nie wynika co było przyczyną rozstania.

„Powstałe różnice w wizji i kierunkach zarządzania ostrowską gospodarką komunalną spowodowały, że w efekcie rozmowy z Prezydent Miasta Beatą Klimek wspólnie podjęliśmy decyzję o niekontynuowaniu współpracy”. – z oświadczenia exprezesa

Nowym prezesem CRK zostanie prawdopodobnie Marek Karolczak, dotąd prezes Wodkanu.
Z ezopowego języka oświadczeń trudno coś wywnioskować, ale czy osławiony filmik z prezydentem Mikołajem Kostką nie był jedną z salw w wojnie, która ostatecznie zaowocowała ogłoszoną dziś dymisją Prezesa CRK?