Związek Miast Polskich zamieścił komunikat dotyczący listów, które Poczta Polska miała porozsyłać w nocy do gmin.
Po pierwsze ZMP stwierdza, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia, który jest przywoływany w listach, „nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów”. „Wnioski de facto dotyczą SPORZĄDZENIA NOWEGO RODZAJU REJESTRU, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast” – czytamy w komunikacie. ZMP zwraca uwagę, że utworzenie takiego zestawu danych będzie wymagało wielu tygodni pracy. Listy nie są imiennie podpisane, więc Związek nazywa je anonimami od Poczty Polskiej.

ZMP apeluje do samorządowców: „NIE NALEŻY ODPOWIADAĆ na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu PKW”.

W sprawie udostępnienia danych apel do Prezydent Beaty Klimek wystosowali radni Koalicji Obywatelskiej – KLIK