Zachodnie województwa od lat należą do najmniej bezpiecznych. Najgorzej wypadają w statystykach przestępstw kryminalnych.

Dane policji wskazują, że łączna liczba przestępstw w ostatnich latach zmalała. W zeszłym roku popełniono ich 915 tys., czyli 14 proc. mniej niż w 2013 r. Co istotne, spadła liczba tzw. uciążliwych przestępstw, czyli bójek i pobić, rozbojów, zniszczeń rzeczy, przestępstw powodujących uszczerbek na zdrowiu oraz kradzieży. W dłuższej perspektywie widać istotną poprawę: jeśli w 2004 r. w ciągu jednego dnia policja notowała 4 tys. przestępstw, to w zeszłym roku – już tylko 2,5 tys.

Geografia przestępczości jest bardzo wyraźna. Województwa zachodnie należą do najmniej, a wschodnie – do najbardziej bezpiecznych. Najmniej przestępstw policja stwierdziła w województwach: podkarpackim, podlaskim i lubelskim, a najwięcej – w dolnośląskim, lubuskim i śląskim.

Różnice między wschodem i zachodem stają się jeszcze bardziej wyraźne, gdy schodzimy na poziom powiatów. Najwięcej przestępstw policja odnotowała w Chorzowie oraz powiecie wschowskim w woj. lubuskim. Z kolei najbardziej bezpieczny statystycznie jest powiat krośnieński na Podkarpaciu.

Geografia przestępczości różni się też w zależności od stopnia urbanizacji. W przypadku pewnej kategorii przestępstw podział na miasto – wieś nakłada się na podział bezpieczny wschód – niebezpieczny zachód. Dlatego rankingi przestępczości (w przypadku przestępstw kryminalnych, przeciwko mieniu, gospodarczych, przeciwko zdrowiu lub życiu) zamykają miasta śląskie (Chorzów, Katowice, Ruda Śląska), Sopot, Poznań, Wrocław, Kraków. Kradzież energii policja notuje zdecydowanie najczęściej w miastach śląskich.

 

Natomiast w przypadku kradzieży aut z włamaniem czy kart kredytowych podział na wschód – zachód nie ma znaczenia, większą rolę odgrywa tu poziom urbanizacji. Do największej liczby kradzieży samochodów oraz kart kredytowych na mieszkańca dochodzi w miastach oraz w powiatach otaczających aglomeracje. Inaczej jest w przypadku kradzieży samochodów niezamkniętych, takie przestępstwa policja częściej stwierdza poza dużymi miastami (wyjątek stanowi Poznań).

2015-04-28 ok24.tv za gazeta.pl