Miała być tańsza gospodarka komunalna, a przeglądając coroczne oświadczenia majątkowe prezesów ostrowskich spółek komunalnych widać, że zarabiają coraz więcej, część z nich otrzymuje ponad 200 tysięcy rocznie.

1. Marek Kolasiński – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego CRK – 219 tysięcy 586,12 zł (zrezygnował z pracy wraz z końcem 2017r.)

2.Bartosz Ziółkowski – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego CRK od 2018r. 265 tysięcy 860,16 zł ( w dochód wliczone pieniądze z zasiadanie w Radzie Nadzorczej PGE SA)

3. Ryszard Wiśniewski – Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej MZGM- 214 tysięcy 334,22 zł ( W 2016r. była to kwota 210 151,91 zł).

3. Andrzej Strykowski – jako prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami ZOiGO – 207 tysięcy 896,92 zł ( w 2016 bylo to odpowiednio: 209 861, 28 zł)  i jako prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami RZZO – 70 427,72 zl ( W 2016 w RZZO: 50 604,68 zł). Razem daje to kwotę 278 tysięcy 324,66 zł.

4. Rafał Pietrzykowski – członek Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami ZOiGO – 176 tysięcy 330,27 zł  i jako szef Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów RZZO – 45 tysięcy 230,52 zł. Razem daje to 221 tysięcy 560,79 zł.

5. Wojciech Białas – Miejski Zakład Zieleni MZZ – 204 tysiące 024,47 zł. (W 2016 zarobki były dużo niższe, wyniosły: 179 404,94 zł).

6. Marian Kupijaj – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy OZC – 186 tysięcy 709,72 zł. (W 2016 roku prezes OZC SA zarobił: 174 012,80 zł)

7. Janusz Marczak– Miejski Zakład Komunikacji MZK – 185 tysięcy 340,52 zł.

8. Marek Karolczak – PWIK Wodkan – 228 tysięcy 942,14 zł (W 2016 pensja prezesa była dużo niższa wyniosła 172 489,08 zł).

9. Paweł Woźniak – Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego OTBS – 137 626,39 zł

10. Ewa Psztyr – Targowiska Miejskie – 166 tysięcy 727,62 zł ( W 2016 zarobiła 135 401, 36 zł).

11. Mikołaj Kostka – Ostrowski Park Przemysłowy OPP – 123 tysiące 209,99 zł. (W 2016 pensja prezesa wynosiła: 92 284,45 zł)

12. Jan Grześkowiak – prezes CRK Energia (nowa spółka) – nie wykazał dochodu za 2017r.

Prezesi spółek komunalnych muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Są one publikowane na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Z zestawienia wynika, że rozpiętość zarobków w poszczególnych spółkach jest duża od  ponad 123 tysięcy złotych do blisko 280 tysięcy. To dane za 2017 rok.

2018-06-21 ok24.tv