Ostrów Wielkopolski, Kalisz i inne gminy i powiaty z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mogą składać wnioski na dodatkowe projekty w ramach tzw. ZITów. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to dodatkowa „kieszonka” z unijnymi pieniędzmi na projekty tzw. ponadregionalne – realizowane nie tylko przez i na terenie jednej gminy, ale szerzej. W kwietniu 2015 r. na specjalnej konferencji prasowej informowano, że w Ostrowie Wielkopolskim środki unijne miałyby być w pierwszej kolejności zostać wykorzystane na rewitalizację śródmieścia, rozbudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także na digitalizację wszystkich map i dokumentów z wykorzystaniem dla mieszkańców i inwestorów.

Dużo miejsca na konferencji poświęcono potrzebie powstania w Ostrowie parkingu wielopoziomowego w samym centrum.

Jeżeli instytucja zarządzająca dopuści taki typ zadań, a o to się bardzo staramy, wówczas możliwe będzie wybudowanie parkingu podziemnego lub wielopoziomowego, który miałby wspomóc wyprowadzenie ruchu samochodów ze śródmieścia. Wykonujemy obecnie analizę przestrzenną, w którym miejscu taki parking mógłby powstać–poinformował wiceprezydent Ziemowit Borowczak.

zit_1Najważniejszym zadaniem w skali całej Aglomeracji będzie rozbudowa infrastruktury transportowej i promocja transportu publicznego. Ekologiczne autobusy i rozwój transportu publicznego na terenie Aglomeracji – powstanie specjalnego biletu aglomeracyjnego – miałoby przekonać mieszkańców do korzystania z tego typu komunikacji, co pozwoliłoby na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. W obu miastach maiłyby powstać też centra przesiadkowe.

Włodarze Kalisza i Ostrowa powrócili raz jeszcze do finansowania ze środków ZIT modernizacji i budów dróg. W poprzedniej kadencji miały bowiem miejsce zapewnienia o możliwości wykonania takich inwestycji. W opracowanie projektów zaangażowany był doradca Pani Prezydent Maciej Klósak.

LISTA  PROJEKTÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

  1. „Rozwój niskoemisyjnego taboru transportu zbiorowego na obszarze AKO” – planowany koszt całkowity projektu to ponad 33 mln zł. Wartość dofinansowania: ponad 28 mln zl, wkład własny: 5 mln zł.

Projekt prowadzi do rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Aglomeracji. Zakres zadania obejmuje między innymi :

– zakup taboru autobusowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – w sumie 9 autobusów , w tym 5 elektrycznych. Koszt zadania brutto to prawie 15,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

– zakup i montaż ładowarek do ładowania baterii autobusów – koszt ok. 600 tys. zł.

– zakup systemów dystrybucji biletów , gdy w biletomaty mają zostać wyposażone wszystkie autobusy miejskie (50 szt). Koszt 2,2 mln zł.

– przebudowa i modernizacja przystanków autobusowych polegająca na zakupie i montażu wiat przystankowych, 50 szt. Koszt 590 tys. zł

– rozbudowa systemu informacji pasażerskiej – zakup i montaż tablic elektronicznych na przystanki –  25 szt. Koszt ok. 1,5 mln zł

– rozbudowa centrum przesiadkowego – zintegrowanie w jednym miejscu transportu autobusowego, kolejowego, samochodowego rowerowego przy ulicy Wojska Polskiego. Koszt: prawie 7 mln zł. Przewidywany termin realizacji to lata 2017-2018.

– Budowa ścieżek rowerowych oraz punktów naprawy rowerów – koszt ponad 5 mln zł, w tym 120 tys zł na budowę 20 stacji naprawy rowerów.

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Przedszkoli nr 3, 9, 15, 16, 17 Sali sesyjnej i budynku Urzędu Miejskiego. Koszt całkowity : 3 mln zł, dofinansowanie: 2,5 mln zł, wkład własny: 500 tys. zł.

3. Adaptacja części pomieszczeń ratusza na cele kulturalne. Całkowita wartość zadania to ok. 1,9 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln. Projekt zakłada trzy główne zadania:

– stała wystawa z multimediami „Dawna ulica miejska”. Rekonstrukcja obejmowałaby odtworzenie dawnych witryn sklepowych i warsztatów usługowych, np. tzw.  ”kolonialka”, bławaty, warsztat szewca, fryzjera, zegarmistrz. Do tego celu zakłada się wykorzystanie multimediów, hologramów, obiektów drukowanych w technice 3D z elementami scenograficznymi i akustycznymi (gwar ulicy, pojazdu konnego, praca przy warsztacie szewskim, gwar szynku) imitującymi ulicę dawnego Ostrowa i innych miast Aglomeracji.

– aktywna wystawa „Cafe Muzeum”, unikatowy produkt promujący tradycje kawiarni literackiej. Wystawa w stylu belle epoque na podstawie ikonografii lokali kawiarnianych i restauracyjnych różnych miast Aglomeracji. Kawiarenka będzie łączyła cechy lokalne z wpływani zagranicznymi, nawiązując do europejskiej tradycji kawiarni literackiej, z charakterystycznymi cechami wyposażenia: marmurowe stoliki, krzesła Thoneta, lustra, artefakty kawiarniane, czytelnia prasy itp. Kawiarniany charakter miejsca będzie sprzyjał organizacji spotkań autorskich, kabaretów artystycznych, koncertów kameralnych itp.

– pracownia konserwatorska: pomieszczenie ze specjalnym wyposażeniem do prac zachowawczych, renowacyjnych i zabezpieczenia muzealiów.

4. Rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej o bibliotekę multimedialną

Wartość zadania : ok. 2,6 mln zł , wysokość oczekiwanego dofinansowania:  2, 2 mln. Zakres rzeczowy projektu zakłada adaptację pomieszczeń po salonie księgarskim Empik na bibliotekę medialną. W tym celu planowana jest modernizacja i adaptacja na potrzeby działalności biblioteki medialnej powierzchni na dwóch kondygnacjach budynku wraz z robotami zewnętrznymi, zakup wyposażenia biblioteki multimedialnej – m.in. meble, komputery, bazy komputerowe, programy komputerowe, tablice multimedialne, ekrany, odsłuchy multimedialne. Uzupełnieniem projektu będzie zakup mediów – m.in. nowości książkowych, e-booki, audiobooki, płyty muzyczne, programy edukacyjne, prawa do użytkowania filmów i programów.

5. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej AKO. Wartość projektu to ok. 6 mln zł.

Aglomeracyjny projekt partnerki, którego liderem będzie miasto Kalisz. W efekcie powstanie geoportal regionalnej, zintegrowanej informacji przestrzennej Aglomeracji. Ci Portal będzie stanowić narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności administracji, przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portal z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sport i turystyki, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarzadzania kryzysowego oraz obsługi klienta.

6. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ciągu ulic : Kolejowej i Wiosny Ludów , odcinek od dworca PKP do ul. Gimnazjalnej i Placu Rowińskiego, do Konkatedry. Wartość projektu: ok. 7,7 mln zł

Do tego zadania dopiero powstaje szczegółowa lista projektów do wykonania. Miasto zgłosi je do konkursu na modelowa rewitalizacje miasta, w którym Ostrów Wielkopolski zakwalifikował się do kolejnego etapu. kwalifikacji.

Jednym z zadań będzie np. przekształcenie obszaru śródmieścia pomiędzy Konkatedrą, a  dworcem kolejowym w tzw. Woonerf – czyli podwórzec miejski. W efekcie powstanie przestrzeń publiczna łącząca funkcje ulicy, deptaku, miejsca odpoczynku, spotkań, zabawy.

7. Zdrowe starzenie się

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej służącej wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowego, oddechowego. Koszt to ok. 18 tys zł.

2015-09-19 ok24.tv za gazetaostrowska.pl