Normy przekroczone o 700 i więcej procent, ostrowskie powietrze jest dziś wyjątkowo szkodliwe.
Uważać powinni wszyscy. Najlepiej zostać w domu i nie otwierać okien. Bardzo zła jakość powietrza! Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym – ostrzega serwis Airly, dzięki niemu mamy w ogóle jakiekolwiek dane.
Co jest w takim „powietrzu” Dominują w nim pyły drobnocząsteczkowe PM 2,5 oraz PM 10. Nazwa wiąże się z ich średnicą podaną w mikrometrach. Pyły PM 10 osadzają się w drogach oddechowych, natomiast PM 2,5 są tak drobne, że penetrują przez barierę płucną i oddziałują na cały organizm. Polskim problemem jest również benzopiren. To rakotwórcza cząsteczka, która powstaje ze spalania węgla i drewna.