Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dofinansowania wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. O dotację w ciągu roku może ubiegać się do 120 rodzin. Maksymalne dofinansowanie to 5 tysięcy złotych.

Z dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy Ostrowa, którzy zdecydują się zrezygnować z ogrzewania swoich domów węglem czy też miałem. Celem owej dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Ostrowa, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych oraz niskowydajnych nieekologicznych kotłów węglowych. Dotacja udzielana będzie na wymianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. By taką dotacje otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek. W budżecie na ten cel zabezpieczono 600 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje na ten temat udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – pokoje: 202, 211 i 238.