Kolejne spółki miejskie w Ostrowie Wielkopolskim mają wymieniane składy Rad Nadzorczych.

Szefem Rady Nadzorczej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów został prezes zarządu spółki MZGM Ryszard Wiśniewski, mimo iż w poprzedniej kadencji część opozycyjnych radnych była za tym, by prezesie nie „dorabiali” w innych spółkach komunalnych i nie zsiadali w ich radach nadzorczych.

Rada Nadzorcza RZZO:

Ryszard Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marian Grzesiak – Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Moszczyński – Sekretarz

Częściowo zmieniony został skład Rady Nadzorczej w Ostrowskim Towarzystwie Budownictw Społecznego. Prezesem nadal jest Paweł Woźniak.

Skład Rady Nadzorczej OTBS:

• Marek Tomaszewski – Przewodniczący powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 08/ZZW/13 z 13 czerwca 2013 roku.
• Joanna Królak – Zastępca Przewodniczącego powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 8/ZZW/15 z 3 czerwca 2015 roku.
• Marek Czemplik – Sekretarz powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 8/ZZW/15 z 3 czerwca 2015 roku.

Nową Radę Nadzorczą ma także spółka Miejski Zakład Zieleni, która ma pod swą opieką m.in. zlew Piski-Szczygliczka i miejski basen. Prezesem nadal jest Wojciech Białas. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Sławomir Piskorski – od grudnia 2014 roku przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Ostrowie.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Nr 9/ZZW/15 z dnia 15.05.2015 r.

Sławomir Piskorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Kodź  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Romana Schubert – Sekretarz Rady Nadzorczej.

2015-08-22 ok24.tv