Małgorzata Torz-Franka została nowym prezesem Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach. Zastąpiła na tym stanowisku Jana Magdziaka, który na stanowisku prezesa tej spółki zasiadał od czasu powołania, czyli dokładnie od 18 lat.

Nowa prezes to absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w branży usług wodno-kanalizacyjnych. W ostatnich latach pełniła funkcję członka zarządu, a od 2015 roku głównego specjalisty w ostrowskim przedsiębiorstwie WODKAN.

Zmiana kadrowa na wspomnianym wyżej stanowisku to jedna z  pierwszych ważnych decyzji podjętych przez powołaną na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WPK przez reprezentującego Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, czyli jedynego udziałowca spółki,  burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka, nową radę nadzorczą. Obecny jej skład stanowią: Karolina Jaś, Miłosz Matysiak oraz Michał Nowak. Podczas posiedzenia burmistrz postanowił również o zmniejszeniu uposażeń – zarówno członków rady nadzorczej, jak i prezesa, które obniżono w stosunku do poprzedniego o kwotę ponad 3500 zł brutto. Jest to obecnie minimalne możliwe ustawowe  wynagrodzenie dla osób kierujących spółkami. Z oświadczenia majątkowego prezesa Magdziaka za 2017 rok wynika, że w rok zarobił w spółce 219 tysięcy złotych wraz z nagrodą roczna, rok wcześniej było to ponad 170 tysięcy złotych.

-Od nowego zarządu spółki oczekuję usprawnienia i poszerzenia jej działań oraz dobrej współpracy z samorządem. W kolejce stoi szereg wyzwań, między innymi przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej oraz racjonalizacji wydatków, i – co nie mniej ważne  – analiza potrzeb mieszkańców oraz możliwość ich realizacji – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

2019-02-27 ok24.tv