Ze stanem prowadzonych prac zapoznano radnych Gminy Przygodzice podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2015 roku. Do końca czerwca powstanie szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych należących do powiatu ostrowskiego, a znajdujących się w Przygodzicach, zakładająca powstanie tam nowej, olbrzymiej strefy inwestycyjnej, po której wiele sobie obiecują zarówno władze powiatu, jak i gminy.

Przygodzice tereny

– Postanowiliśmy wykorzystać atut ponad 100 ha w jednym kawałku i rękach jednego samorządowego właściciela. Przystąpiliśmy do aktywizacji gospodarczej tego obszaru. Chcemy, żeby inwestor przychodzący na naszą lokalizację miał grunt możliwie najlepiej przygotowany – powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski.

Na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych władze powiatu przeznaczyły ponad milion złotych. Z tego ponad 800 tys. zł pozyskano ze środków unijnych. Dokumenty ukończone będą do czerwca 2015 roku. Projekt będzie gotowym opracowaniem zawierającym wszelkie informacje dotyczące infrastruktury technicznej i zebranych danych potrzebnym inwestorowi do rozpoczęcia działalności wraz z pozwoleniami na budowę.

– Jest to opracowanie bardzo szczegółowe, zawierające opracowania zarówno od strony pokrycia zapotrzebowania potencjalnych inwestorów na media, jak i propozycje układu komunikacyjnego, w tym dodatkowe połączenia drogowe z siecią dróg krajowych. Wykonano także m.in. 100 próbnych odwiertów gruntu, po jednym na każdy hektar, po to, by poznać grunty od strony geologicznej. Potwierdziły one, że obszar nadaje się pod budowę – powiedział Radosław Torzyński, asystent Starosty Ostrowskiego ds. Terenów Inwestycyjnych.

Realizacja tego projektu odbywa się we współpracy z władzami samorządowymi Przygodzic. To do gminy należy uchwalenie dokumentu ostatecznie otwierającego drogę do realizacji inwestycji, czyli przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego.

– To bardzo dobra prezentacja, która z pewnością rozwiała wiele wątpliwości. Przed nami etap końcowy, ale też najbardziej szczegółowy. Przy podejmowaniu decyzji musimy być ostrożni, bo każda decyzja wiąże się obciążeniami – powiedział Krzysztof Rasiak, wójt Przygodzic.

Władze powiatu chcą pozyskać środki unijne na budowę infrastruktury. Realizacja wszystkich projektów: budowa dróg, głównych punktów zasilania, łączników drogowych, zbiorników retencyjnych i innych elementów to wydatek kilkudziesięciu milionów złotych.

– Rozważamy różne scenariusze. Zarówno wariant optymistyczny, że uda się pozyskać środki unijne na uzbrojenie, ale także wersję, że tak się nie stanie. Nie będzie to oznaczać, że pomysł zupełnie porzucimy, ale zaczniemy go realizować pod zapotrzebowanie konkretnego inwestora – powiedział Paweł Rajski.

2015-04-20 ok24.tv