Jeśli chcecie Państwo, by odcinek ulicy Raszkowskiej od wyjazdu z Rynku do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej był zielony, z ławkami, niskimi krawężnikami – to koniecznie trzeba wziąć udział w  głosowaniu na pozycję nr 33 w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim na stworzenie podwórca miejskiego.

W ramach remontu usunięto by krawężniki, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej lub wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, nasadzono nierosnące wysoko drzewa, umieszczono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kilka stołów szachowych oraz zamontowano nowe LED-owe oświetlenie uliczne, podkreślające nowy wizerunek ulicy. C trzeba zrobić, żeby tak było? W dniach 1 – 30 listopada trzeba wesprzeć wniosek radnych Sylwii Nowickiej i Jakuba Paducha do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego i zagłosować na stronie https://budzetostrow.pl

( trzeba podać imię i nazwisko, email, PESEL i wybrać maksymalnie trzy zadania)

Podwórzec miejski to taka forma organizacji drogi, która ogranicza ruch pojazdów mechanicznych (nie likwidując go), a także wzbogaca ulicę w drzewa, małą zieleń, ławki, stojaki dla rowerów, stoliki do szachów itp. Tworzy to swoisty deptak, na którym główną drogę odgrywają piesi i rowerzyści, dla których ulica staje się nie tylko ciągiem komunikacyjnym ale i miejscem odpoczynku i drobnej rekreacji.

Na realizacji tego zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Śródmieście, ale także wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy odwiedzają Rynek i przylegające do niego ulice centrum miasta. Wśród beneficjentów wskazać można w szczególności seniorów, którzy zyskają do odpoczynku kolejny skrawek miasta wolny od ruchu. Zwiększenie zainteresowania ostrowian przebywaniem w centrum miasta na nowej ulicy Raszkowskiej może także wpłynąć pozytywnie na obroty tamtejszych sprzedawców i usługodawców.

Podwórzec w Kielcach:
Salon Miejski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wygląda projekt podwórca w Łodzi:
z14038013Q,Tak-przedstawiciele-lodzkiej-Fundacji-Normalne-Mia

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podwórzec w Szczecinie:

szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok24.tv 2015-11-02