Zmiany klimatu oraz fakt, że większość ludności świata mieszka w miastach; i jest to tendencja wzrostowa, wymusza na włodarzach miast odpowiedniego przemodelowania polityki miejskiej w zakresie kształtowania środowiska. W szczególności rosnące średnie temperatury nakazują zwrócić większą uwagę na likwidację wysp ciepła, które są szczególnie dotkliwym zjawiskiem w obszarach śródmiejskich – pisze radny Jakub Paduch.
Najlepszą metodą do walki z owymi wyspami ciepła są nasadzenia drzew, jednak nie wszędzie; ze względu na szerokość ciągów komunikacyjnych czy układ sieci podziemnych, jest to technicznie możliwe. Takie sytuacje mogą występować również na ostrowskich ulicach: Kaliskiej, Kościelnej czy „krótkiej” Wrocławskiej. Rozwiązaniem dla tych miejsc mogą być stosowane przede wszystkim w Europie Zachodniej tzw. ogrody fasadowe, czyli mieszanki bylin i pnączy nasadzonych w wąskim pasie przy przyziemiu budynków w centrach miast. Dla skutecznego efektu wystarczy usunąć jedną płytę chodnikową czy choćby 30-40 cm kostki brukowej, wypełnić wyrwę ziemią i tam umieścić rośliny. Te będą zdobić elewację frontową lub w zależności od doboru gatunków, piąć się po fasadzie.

Przyjmując z zadowoleniem ostatnią przychylność Pani Prezydent do kwestii środowiskowych i mając nadzieję, że przychylność ta nie jest warunkowana wyłącznie sympatiami politycznymi, zwracam się do Pani Prezydent z inicjatywą i pytaniem, czy możemy jako Miasto w 2021 roku pilotażowo wytypować 5 nieruchomości np. pod zarządem MZGM Sp. z o. o. przy ulicy Kaliskiej, Kościelnej i „krótkiej” Wrocławskiej, oraz utworzyć przy nich ogrody fasadowe?

Bez wątpienia taka inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem ostrowian, dla których kwestie zmian klimatu oraz potrzeby adaptacji przestrzeni miejskiej do nich, odgrywają coraz większą rolę – podsumowuje radny.