Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do służby w policji na terenie województwa wielkopolskiego. Jeśli przejdą ją pozytywnie, na początek mogą liczyć na 2400 zł pensji „na rękę”. Przynajmniej na ten moment, bo resort w „mundurówkach” zapowiada podwyżki.

Aby móc ubiegać się o pracę w policji, trzeba posiadać m.in. co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowaną opinię, nie być karanym, korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać zdolność  fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której kandydat gotów  jest  się podporządkować. Zainteresowany musi też dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej. Tyle mówią podstawowe wymogi formalne.

Na jakie zarobki mogą liczyć policjanci?  Kwoty „na rękę” w zaokrągleniu kształtują się następująco:

1600 zł – kursant podczas szkolenia podstawowego

2400 zł – policjant po ukończeniu szkolenia

2600 zł – referent

3100 zł – dzielnicowy / kontroler ruchu drogowego

3400 zł – detektyw / asystent

4100 zł – dyżurny / specjalista

7000 zł – komendant powiatowy

9000 zł – komendant wojewódzki

12600 zł – z-ca Kom. Głównego

14800 zł – Komendant Główny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada w tym roku podwyżki dla służb mundurowych. W policji mają wynieść około 200 zł. Policjant nabywa prawa emerytalne po 25 latach służby i ukończeniu 55 lat.

2016-02-03 ok24.tv