6 stycznia 1919
I batalion Służby Straży i Bezpieczeństwa, pluton artylerii, oddział konny, oddział wywiadowczy oraz sanitarny dokonał spektakularnego ataku na niemiecką stację lotniczą na podpoznańskiej Ławicy. Zginął 1 żołnierz, 3 zostało rannych. Poddało się 7 oficerów i ok. 200 niemieckich żołnierzy. Zgrupowanie pod dowództwem ppor. Andrzeja Kopy zdobyło sprzęt (m.in. kilkadziesiąt samolotów i kilkaset silników), który legł u podstaw budowy polskiego lotnictwa wojskowego w okresie międzywojennym.
Ma ten bohaterski akt swój ostrowski wątek, wiele wskazuje na to, że samoloty na Ławicy remontowano i składano przy użyciu śmigieł z ostrowskiej fabryki, ulokowanej niedaleko terenów dzisiejszej Sklejki Eko