Radny Andrzej Kornaszewski  na ostatniej sesji dopytywał dlaczego miasto w ostatnich 4 latach zaniechało budowy obiecanych zbiorników w ul. Osadniczej i Torowej. Ich budowę zapowiadał jeszcze były zastępca prezydenta Ziemowit Borowczak. Miały powstać zanim miasto przystąpi do budowy ramy komunikacyjnej.

Radny przypomniał, że ani miasto ani spółka Wodkan nie przystąpiły do konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO i WFOŚ lub przystępowały nieskutecznie. Jeden z wniosków spółki Wodkan złożony na pozyskanie środków na budowę w rejonie ulicy Torowej i Osadniczej z WFOŚiGW nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania. Radny Andrzej Kornaszewski przypomniał, że żaden ze złożonych wniosków nie obejmował budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Kamiennej, który chroniłby mieszkańców południowej części miasta przed podtopieniami.

Dopiero dziś miasto ogłosiło, że Wodkan otrzymał dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej”. Budowa zbiornika może się rozpocząć dopiero wiosną 2019r. 

A zbiorniki retencyjne są bardzo ważne, by  zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i uchronić przed zalewaniem. W dobie powszechnej „asfaltyzacji” i wykładania kostką coraz większych powierzchni  muszą powstawać zbiorniki, które będą w stanie przechwycić i przetrzymać nadmiar wody deszczowej.

W latach 2010-2014 powstały trzy zbiorniki retencyjne : w osiedlu Pruślin przy ul. Kolektorowej o powierzchni 3717,6 m3 oraz w okolicy ul. Poznańskiej powstały dwa zbiorniki z pozyskanego dofinansowania – jeden zbiornik o powierzchni 1,4 hektara powierzchni i pojemności 17 tysięcy metrów sześciennych.

W 2008-2009 roku powstał zbiornik retencyjny przy ul. Kaliska/Witosa i zbiornik przy ul. Strumykowej.

2018-07-04