Od dziś do piątku w całym kraju ćwiczenia RENEGADE- SAREX-20. Może być głośno
Ćwiczeniom będzie towarzyszyć dźwięk syren alarmowych, które zostaną prawdopodobnie uruchomione na terenie całego kraju.
w czasie trwania treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu, a odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Elementem ćwiczeń RENEGADE– SAREX-20 będzie scenariusz związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

„Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności” – podkreśla Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Syreny alarmowe, które zostaną uruchomione, wchodzą w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Ich włączaniem zajmują się wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.
Jeszcze nie wiadomo, o której godzinie zabrzmią syreny. Ustalenie będzie możliwe dopiero po odebraniu komunikatu o trasie przelotu statku powietrznego.