Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 48 latkowi, któremu zarzucił dopuszczenie się 4 czynów przeciwko wolności seksualnej na szkodę 4 pokrzywdzonych. W sprawie zgromadzony został obszerny materiał dowodowy, przeprowadzono szereg czynności wykrywczych w ramach, których przesłuchano między innymi ponad 160 świadków, a także przeprowadzono dowody z opinii kluczowych dla potrzeb postępowania biegłych.

W oparciu o powyższe ustalenia Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedstawił podejrzanemu mężczyźnie łącznie 4 zarzuty, w ramach których zarzucił, iż nadużywając zaufania wynikającego z łączącego go z pokrzywdzonymi stosunku zależności dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę pokrzywdzonych.

W zakresie trzech czynów prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dopuszczenia się przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia. Do zdarzeń objętych zarzutami miało dochodzić, jak wykazał zgromadzony materiał dowodowy, w okresie pomiędzy styczniem 2000 r, a sierpniem 2016 r.  

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.Po skierowaniu aktu oskarżenia Prokurator wnioskował do Sądu w Ostrowie Wlkp. o dalsze stosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, argumentując powyższe grożącą podejrzanemu surową karą.

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. sąd uwzględnił stanowisko prokuratora i przedłużył stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres kolejnych 3 miesięcy wskazując w uzasadnieniu, że wielość czynów, a także wielokrotność składających się na nie czynności oraz ujęcie wśród zarzucanych czynów 3 zagrożonych karą w wymiarze od 2-12 lat pozbawienia wolności przemawia za koniecznością jego dalszego stosowania.

2017-04-14 ok24.tv