Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2014 roku. Sesja absolutoryjna odbyła się 25 czerwca w „n Klubie – sztuka i edukacja’’

Zanim przystąpiono do dyskusji na wykonaniem budżetu radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz biegłych rewidentów dotyczących ubiegłorocznego budżetu. Główne obszary finansów powiatu, najważniejsze inwestycje oraz wskaźniki charakteryzujące budżet przedstawił Starosta Ostrowski.

201506251131222b
– Niezmienne były i są cele strategiczne naszego budżetu. To utrzymanie dyscypliny, spłata zobowiązań i kumulacja kapitału ze sprzedaży mienia wreszcie dostosowanie do wymogów ustawy o finansach publicznych. Od 2011 przygotowywaliśmy finanse do wymogów ustawy, która po trzyletnim okresie dostosowawczym zaczęła obowiązywać właśnie w 2014 roku. Dobrze odrobiliśmy to zadanie i spełniamy surowe wymogi, które te zapisy narzucają – mówił Paweł Rajski. Udało się znacznie zmniejszyć zadłużenie. W 2011 roku wynosiło ono prawie 49 mln złotych, a w 2014 spadło do poziomu 38,6 mln. W ciągu roku nastąpił spadek o ok. 20 proc.

– Chcemy, żeby tak wyglądały najbliższe dwa lata. Nie chcemy zaciągać nowych kredytów. Wszystko po to, by osiągnąć bardzo dobrą, stabilną sytuację i przygotować się do nowej perspektywy unijnej, z której chcemy skorzystać, bo pomysłów na inwestycje i potrzeb mamy bardzo wiele – mówił Starosta. W 2014 r. dochody wyniosły 140,4 mln zł., a wydatki zamknęły się kwota 135,5 mln. zł. W ciągu roku na inwestycje wydano 14,3 mln zł mimo, że na etapie planowania budżetu były one przewidziane na poziomie 5,9 mln. Kwotę ponad 11,7 mln zł pozyskało Starostwo Powiatowe oraz jednostki podległe ze środków zewnętrznych krajowych i unijnych.

Wybrane największe inwestycje minionego roku to nowe drogi m.in. odbudowa drogi w Jankowie Przygodzkim, skomplikowana pod względem inżynierskim budowa drogi w Strzyżewie, kontynuacja drogi Psary-Śliwniki, gruntowana modernizacja i przeprowadzka do nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury, przebudowa oddziału pediatrycznego w szpitalu, przystąpienie do koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych.

Maria Tomaszewska zabierając głos w imieniu radnych Platformy Obywatelskiej zwróciła uwagę na wypracowanie w budżecie nadwyżki budżetowej w wysokości 4,9 mln zł.

– W minionych 12 miesiącach zrealizowaliśmy 31 zadań inwestycyjnych na terenie powiatu, wiele we współpracy z samorządami gminnymi. Wybudowaliśmy ok. 8 km dróg i 5 km chodników – mówiła szefowa klubu radnych PO.

Karolina Dera Szymańska przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła w swoim wystąpieniu, że prowadzony był ciągły monitoring dochodów z odpowiednim planowaniem do tego wydatków. Zwróciła uwagę na wzrost dochodów z tytułu podatku PiT oraz na fakt, że mimo spadku dochodów z budżetu państwa, dzięki staraniom służb powiatowych udało się uzyskać dofinansowania z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium przedstawił Józef Wajs wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu poprali go wszyscy radni.

2015-06-25 ok24.tv