Mieszkańcy Ostrowa są zagrożeni smogiem z dwóch przyczyn: położenia geograficznego, na które nie mamy wpływu oraz wielu gospodarstw domowych, których właściciele palą czym popadnie- gumą, plastikiem bez względu na konsekwencje dla otoczenia i ich samych. Palący śmieciami często nie są świadomi tego co powodują i są przekonani o swojej bezkarności, czasami nawet żartują, że śmieci dzielą się na 2 kategorie: te, którymi można palić w dzień i te którymi należy palić w nocy.

Smog wywołany jest spalaniem niewłaściwego paliwa, w którego skład często wchodzą śmieci z gospodarstw domowych w tym plastik, fragmenty mebli wiórowych, sklejek oraz- co się zdarza nawet gumy powoduje dużą emisję pyłów zawierających szkodliwe i rakotwórcze związki bensoepirenu. Związki te ze względu na swoją budowę mają możliwość łączenia się w łańcuchy DNA prowadząc do ich przerwania, a co za tym idzie w dalszej konsekwencji mutację i rozwój chorób związanych z rakiem.

Naukowcy uważają, że wdychanie silnie zanieczyszczonego powietrza pyłem zawieszonym PM 10 jest szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Substancje z łatwością dostają się do płuc i krwiobiegu, wywołując wiele groźnych i nieuleczalnych chorób układów: krążenia, oddechowego i odpornościowego. Za ich sprawą następują zmiany w systemach neuronowych. Zauważono także wzrost śmiertelności o 15-25 proc. w silnie zanieczyszczonych miastach w stosunku do tych, które pozostają czyste. Ponadto wdychanie benzopirenu, który jest rakotwórczy zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory.

Palenie w piecach czym popadnie, społeczne przyzwolenie na to i niska świadomość są przyczyną pogorszenia się stanu środowiska i jakości życia oraz podnoszą koszty. W samym Ostrowie poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 10 wyniósł z najgorszym okresie 153 mikrogramów/m³ w jednym dniu, dla porównania w Krakowie wynik taki utrzymywał się przez 2 tygodnie. W sezonie grzewczym możemy zauważyć przekroczenie dopuszczalnego poziomu przez kilkanaście dni.

Poniżej wykresy z ostatnich 3 miesięcy 2015 roku, ilustrujące dni, w których poziom zanieczyszczenia przekraczał dopuszczalne normy.
Pomiary wykonane w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej.