Od środy, 24 maja zacznie obowiązywać zakaz wprowadzania na rynek niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze czy słomki. Za złamanie zakazu będzie groziła administracyjna kara pieniężna w wysokości nawet pół miliona złotych.

9 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic – SUP).

Dziewięć zakazanych produktów jednorazowego użytku
Nowela zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które wymieniono w załączniku numer 2 do ustawy.

Na liście znalazło się dziewięć produktów:

– patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,

– sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki),

– talerze,

– słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,

– mieszadełka do napojów,

– patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały,

– pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego,

– pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego,

– kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Za złamanie przepisów będą groziły administracyjne kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. „Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu” – czytamy w ustawie. Kary będzie nakładał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Powyższe produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych „wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów i wyrobów”.

Dodatkowe opłaty
Ponadto nowelizacja przewiduje obowiązek informowania konsumentów, poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu produktu jednorazowego użytku z plastiku o szkodliwości jego wpływu na środowisko. Taki obowiązek dotyczyć będzie takich produktów jak: podpaski higieniczne, tampony i ich aplikatory, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje.