11 stycznia 1919

– W wyniku podpisanego układu polityczno-wojskowego pomiędzy gen. Józefem Dowborem Muśnickim a Komisariatem NRL, gen. Dowbor Muśnicki przejął z rąk NRL dowództwo wojskowe. Uznając jedność wojska polskiego Komisariat NRL zastrzegał sobie tymczasową odrębność wojsk wielkopolskich, a mianowanie oficerów i urzędników wymagało aprobaty NRL.

– Decyzją Komisariatu NRL urząd naczelnego prezesa prowincji i prezesa regencji poznańskiej objął Wojciech Trąmpczyński, a po objęciu urzędu Marszałka Sejmu, jego miejsce zajął dr Witold Celichowski. Urząd prezydenta policji w Poznaniu objął Karol Rzepecki.

– Rozpoczęcie akcji ofensywnej na froncie północnym, której celem było odbicie Żnina Łabiszyna, Złotnik Kujawskich, aby ponownie zaatakować strategicznie położony Szubin. Do akcji zaangażowano oddziały powstańcze rekrutujące żołnierzy m.in. z Gniezna, Mogilna, Poznania, Żnina. Zdobyto Łabiszyn. Około północy ppor. Paweł Cyms na czele 640 ludzi zajął Złotniki Kujawskie. Straty w zwycięskiej walce o Szubin wyniosły 26 zabitych i 29 rannych. Walkę o Żnin z sukcesem zakończono dzień później. Zginęło 42 żołnierzy a ok. 100 zostało rannych.

– Odparcie ataku wojsk niemieckich pod Miedzichowem i początek walk o Kargową.

– Kontynuowanie walk w okolicach Osiecznej. Obrońców atakowanych przez oddziały niemieckie z Leszna wsparła kompania krzywińska i kompania śmigielska. Pomimo użycia pocisków z gazem bojowym, Polacy utrzymali pozycje, a nawet zmusili Niemców do odwrotu.