Ponad 150-letnie, zabytkowe rzeźby autorstwa Pawła Brylińskiego z krzyża na cmentarzu w Droszewie (Gmina Nowe Skalmierzyce), zostały odrestaurowane i umieszczone w kościele parafialnym. Zakończyła się także konserwacja i restauracja zabytkowego, pochodzącego najprawdopodobniej z końca XVIII w. krucyfiksu z kościoła w Skrzebowej (Gmina Raszków).

3 grudnia 2015 roku dokonano uroczystego poświęcenia odrestaurowanych fragmentów krzyża w Droszewie. Spustoszenia na rzeźbach Pawła Brylińskiego dokonały nie tylko warunki atmosferyczne, ale także złośliwy dzięcioł, który nie bacząc na zabytkowy charakter rzeźb, postanowił w nich zrobić dziuplę. Wykonano prace konserwatorskie, które przywróciły blask figurom. Teraz wiszą one w drewnianym kościele wybudowanym w latach 1783-1787.

201512031335014b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrestaurowany krucyfiks ze Skrzebowej składa się z 50 centymetrowej figury Chrystusa wyrzeźbionej z lipowego drewna na dębowym drzewcu. Dzięki wykonanym pracom udało się w porę zatrzymać proces degradacji drewnianego podłoża, wzmocnić strukturalnie obiekt i przywrócić jego estetyczny wyrazu z XVIII w. Zrekonstruowano elementy pierwotnej koncepcji artystycznej. By temu zabytkowi przywrócić blask, konserwatorzy Marek Wiącek i Monika Wiącek wykonali wiele prac z niezwykłą precyzją i dbałością. Krucyfiks najpierw zdemontowano z drzewca, usunięto skorodowane, metalowe łączenia i gwoździe, oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych. Przeprowadzono zabieg dezynsekcji środkiem owado- i grzybobójczym. Następnie konserwatorzy wykonali impregnację strukturalną drzewca i figury, sklejali oderwane ręce i nogi w części kolan figury. Usunęli resztki lakierów i werniksów oraz grube warstwy przemalowań olejnych. Zrekonstruowali brakujące warstwy polichromii, wszystko z zachowaniem kolorów zgodnych z oryginałem. Drzewiec zaimpregnowali, wypełnili ubytki po owadach, zdezynfekowali, wyszlifowali, w miejscach przetarć zabejcowali w kolorze zgodnym z oryginałem. Na koniec całość pomalowana została matowym werniksem.  Inwestorem zadania była Parafia Rzymsko-Katolicka w Skrzebowej. Koszt prac wyniósł 6 700 zł., z czego 5 000 zł. to dotacja Powiatu Ostrowskiego.

W 2015 r. Powiat Ostrowski na ratowanie zabytków przeznaczył ze swojego budżetu 50 tysięcy złotych.  Z tej puli dofinansowano także renowację  obrazu „Mistyczne zaślubiny’’w kościele parafialnym pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie.