Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim opublikował wydatki z kwietnia 2017, co do których magistrat zawiera umowy. Nie są to jednak wszystkie wydatki. Część z nich realizowana jest tylko na podstawie faktury, bez zawierania umów – te nie są ujmowane w wykazie.

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WIG.RZP.272.009.2017 z dnia 2017/04/19 obowiązuje od 2017/04/19 do 2017/09/30 4300.00 Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk Wielobranżowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim.
2 Aneks nr 3 do umowy WIG.RZP.272.004.2016 z dnia 2017/04/12 obowiązuje od 2017/04/12 do 2017/05/23 0.00 AKVAHELP METAL spol s r.o. przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 23 maja 2017 r.
3 Aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.052.2016 z dnia 2017/04/12 obowiązuje od 2017/04/12 do 2017/05/23 0.00 AKVAHELP METAL spol s r.o. przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 23 maja 2017 r.
4 Umowa zlecenie z dnia 2017/04/11 obowiązuje od 2017/04/15 do 2017/04/22 600.00 Karolewski Józef Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowych dozorców Urzędu Miejskiego.
5 WAP.RGG.15/2017 z dnia 2017/04/10 obowiązuje od 2017/04/10 do 2017/08/11 4305.00 Zuszek Andrzej Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej/Kuźniczej dz. nr 3/2 obręb 0116 , dz. nr 92 obręb 0116
6 WKS. 525.28/2017/22 z dnia 2017/04/10 obowiązuje od 2017/04/10 do 2017/11/30 1500.00 Automobilklub Ostrowski realizacja zadania publicznego pod tytułem: VIII warsztaty z Artystką „Kolorowy Samochodzik”
7 WE.RS.524.22.2016/ZT 3/66 z dnia 2017/04/07 obowiązuje od 2017/04/10 do 2017/10/31 4000.00 Stowarzyszenie „Lotnisko Bliżej Miasta” Wsparcie realizacji zadaniapn.: Drugie zawody lotnicze nawigacyjno – rajdowe pilotów oraz dziennikarzy
8 WE.RS.524.73.2016/SZ 26/65 z dnia 2017/04/05 obowiązuje od 2017/04/05 do 2017/12/31 6000.00 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej
9 WOT/RAG/7/2017 z dnia 2017/04/04 obowiązuje od 2017/04/04 do 2017/04/07 6150.00 Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Montażowych Stanisław Betka Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na: rozebraniu ściany, wykuciu otworu drzwiowego w ścianie, montażu nadproża i osadzeniu ościeżnicy, zagospodarowaniu gruzu, montażu ścianek działowych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
10 BPM.0542.7.2017 z dnia 2017/04/03 obowiązuje od 2017/04/03 do 2017/12/31 98400.00 One Sport Sp. z o.o. Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach Meczu Polska – Rosja
11 WKS. 525.31/2017/21 z dnia 2017/03/31 obowiązuje od 2017/03/31 do 2017/09/29 20000.00 Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza” w Ostrowie Wielkopolskim realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie prezentacji artystów ostrowskich na arenach krajowych i za granicą oraz wymiany kulturalnej miast partnerskich”
12 STM.272.1.2017 z dnia 2017/03/29 obowiązuje od 2017/03/29 do 2017/06/05 14786.42 PPH HERO COLLECTION S.J. ul.Rydzyńska 10 61-436 Poznań Sprzedaż i dostawa sortów mundurowych dla Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim