Ponad 3 miliony będzie kosztować termomodernizacja, wraz z założeniem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego. Miasto rozstrzygnęło przetarg i wyłoniło firmę, mimo iż przy przetargu podano kwotę, że na to zadanie w budżecie jest 2,4 miliona złotych-  zawarto umowę na ponad 3 miliony złotych. We wrześniu 660 złotych zapłacono także tłumaczowi języka niemieckiego, który pracował podczas wizyty gości z Nordhausem w Ostrowie i podczas spotkań z  Prezydent Klimek. Podpisano rownież 4 umowy na wymianę źródeł ogrzewania na kwotę od 5 do 25 tysięcy złotych.

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WRM.RZP.272.032.2018 z dnia 2018/09/28 obowiązuje od 2018/09/28 do 2018/09/28 23370.00 Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
2 WRM.RZP.272.031.2018 z dnia 2018/09/28 obowiązuje od 2018/09/28 do 2019/06/21 3042573.51 Adam Jańcik F.H.U. Bio-Klim Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
3 aneks nr 1 z dnia 21.09.2018 r. do umowy WRM.RZP.272.058.2018 z dnia 2018/09/21 obowiązuje od 2018/09/21 do 2018/10/15 73653.12 Konsorcjum firm: lider: DROMEX Firma Handlowo-Usługowa Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz, członek konsorcjum: WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz wykonanie robót dodatkowych zgodnie protokołem konieczności, przesunięcie terminu realizacji umowy oraz zmiana wynagrodzenia
4 BPM.0343.2.2018 z dnia 2018/09/19 obowiązuje od 2018/09/22 do 2018/09/22 660.00 Dariusz Spychalski Pełnienie funkcji tłumacza języka niemieckiego podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta Nordhausen w Ostrowie Wielkopolskim
5 WRM.RZP.272.030.2018 z dnia 2018/09/19 obowiązuje od 2018/09/19 do 2018/11/18 112974.27 Agnieszka Turowska „SUN +” Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Okopowa – Budowlanych – Doposażenie”.
6 WRM.RZP.028.2018 z dnia 2018/09/18 obowiązuje od 2018/09/18 do 2018/12/17 182064.55 AGBUD Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Miecznik Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1”.
7 WRM.RZP.272.029.2018 z dnia 2018/09/18 obowiązuje od 2018/09/18 do 2018/12/31 6150.00 „Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego” Tomicki Zbigniew Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim.
8 WE.RS.524.86.2017/ZT 34/90 z dnia 2018/09/17 obowiązuje od 2018/09/17 do 2018/11/30 7000.00 Wsparcie realizacji zadania pn.: Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki Dziewcząt U 12 i U 13 oraz Ogólnopolskie Turnieje Chłopców U 12 i U13
9 WE.RS.421.16.2018/13 z dnia 2018/09/17 obowiązuje od 2018/09/17 do 2018/12/31 3000.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie i udział drużyny Salos SL w Rozgrywkach III Ligi męskiej: Liga juniora
10 WGS.ROS.605.16.2018 z dnia 2018/09/12 obowiązuje od 2018/09/14 do 2018/09/14 6432.07 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Odbiór odpadów zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” w dniu 14.09.2018 r. przez uczniów z 15 szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz przez aresztantów z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
11 BZK.3037.20.2018 z dnia 2018/09/11 obowiązuje od 2018/09/11 do 2018/10/31 3200.00 Firma Wielobranżowa FOKS I Maciej Ślęzak Dokonanie przeglądu i konserwacji 20 syren alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z centralą alarmową.
12 WRM.RZP.272.027.2018 z dnia 2018/09/11 obowiązuje od 2018/09/11 do 2018/12/07 60300.00 Powiat Ostrowski Zespół Szkół Technicznych świadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, „Nasz Domek”, „Sowy i Sówki”, Sióstr Salezjanek, „Maja”, a także sześciolatków ze Szkół Podstawowych nr: 4, 5, 7, 14
13 WGS.ROS.3032.2.5.2018 z dnia 2018/09/06 obowiązuje od 2018/09/06 do 2021/12/31 5000.00 Janusz Ulichnowski Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
14 WE.RS.425.3/2018 z dnia 2018/09/05 obowiązuje od 2018/10/21 do 2018/10/21 1100.00 TRANS-MED s.c. Zabezpieczenie medyczne 56. Biegu Republiki Ostrowskiej Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”
15 WGS.ROS.3032.2.3.2018 z dnia 2018/09/04 obowiązuje od 2018/09/04 do 2021/12/31 25000.00 Katarzyna Gulczyńska Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
16 WGS.ROS.3032.2.6.2018 z dnia 2018/09/04 obowiązuje od 2018/09/04 do 2021/12/31 15000.00 Dorota Ulichnowska, Władysław Ulichnowski, Honorata Jończak Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
17 WGS.ROS.3032.2.4.2018 z dnia 2018/09/04 obowiązuje od 2018/09/04 do 2021/12/31 5000.00 Mirosław Lubojański, Ewa Lubojańska Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
18 WE.RS.524.105.2017/ZT 54/89 z dnia 2018/08/30 obowiązuje od 2018/09/03 do 2018/11/30 3500.00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski Wsparcie realizacji zadania pn.: 53. Złaz Hufca
19 WRM.RZP.272.026.2018 z dnia 2018/08/28 obowiązuje od 2018/08/28 do 2018/09/04 45940.50 XERO-SERVICE Mirosław Leśnierowski Z.H.U dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia