Na co  Urząd Miejski zawarł umowy w marcu 2018r. i na jakie zadanie w związku z zawartymi umowami wydatkowano publiczne środki – to pokazuje kolejne zestawienie umów. Przy czym warto zaznaczyć, ze nie są to wszystkie wydatki urzędu, tylko te, które mają umowę. Są również wydatki i płatności tylko na podstawie faktur – tych w zestawieniu nie widać.

Na co wydatkowano środki – ponad 17 tysięcy złotych na zakup artykułów biurowych do urzędu, 250 tysięcy złotych otrzymał Miejski Zakład Zieleni (spółka komunalna) za „Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika”,  45 tysięcy na zadania zlecane Caritas, blisko 5,5 tysiąca złotych kosztował catering z okazji dania sportowca, blisko 16 tysięcy złotych otrzymała firma Refunda za aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

1 12/2018 z dnia 2018/03/26 obowiązuje od 2018/03/26 do 2018/12/31 0.00 GEODEZJA Łukasz Krzywda Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanów prawnych w księgach wieczystych
2 WE.RS.524.70.2017/SZ43/62 z dnia 2018/03/23 obowiązuje od 2018/03/23 do 2018/12/17 10000.00 Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers” Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży
3 WRM.RZP.272.11.2018 z dnia 2018/03/23 obowiązuje od 2018/03/23 do 2018/04/06 10123.65 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. zakup artykułów biurowych
4 WRM.RZP.272.12.2018 z dnia 2018/03/23 obowiązuje od 2018/03/23 do 2018/04/06 7668.27 Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała zakup artykułów biurowych
5 WGS.RTM.271.5.2018.MSp z dnia 2018/03/23 obowiązuje od 2018/03/23 do 2018/09/30 15854.70 REFUNDA Sp. Z o.o. Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”
6 WE.RS.524.103.2017/ZT 50/61 z dnia 2018/03/22 obowiązuje od 2018/03/26 do 2018/05/09 1500.00 Uczniowski Klub Sportowy Piątka Wsparcie realizacji zadania pn.: XXXIII Biegi Przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka,
7 WRM.RZP.272.010.2018 z dnia 2018/03/20 obowiązuje od 2018/03/20 do 2018/07/13 63011.67 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA” Zbigniew Podstawski Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej zaadaptowanej na potrzeby przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola”.
8 10/2018 z dnia 2018/03/19 obowiązuje od 2018/03/19 do 2018/07/20 2706.00 GEODEZJA Szymon Siwak Wykonanie podziału geodezyjnego – dz. 7/49 obręb 0121
9 9/2018 z dnia 2018/03/19 obowiązuje od 2018/03/19 do 2018/04/03 2121.75 Nieruchomości Janina Parzybok Wykonanie pięciu operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Okólnej, Wrocławskiej, Osiedlowej, Kujawskiej
10 WRM.RZP.272.009.2018 z dnia 2018/03/19 obowiązuje od 2018/03/19 do 2018/10/31 5904.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”.
11 WRM.RZP.272.008.2018 z dnia 2018/03/19 obowiązuje od 2018/03/19 do 2018/10/15 768750.00 Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD Szymon Rubik Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”
12 WE.RS.425.2/2018 z dnia 2018/03/16 obowiązuje od 2018/03/16 do 2018/03/17 25000.00 Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA Współorganizacja przedsięwzięcia pn. „FINAL 4 Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej”, w dniach 16 – 17 marca 2018 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.
13 WAP.RAU.3.2018 z dnia 2018/03/15 obowiązuje od 2018/03/15 do 2019/03/28 10000.00 Katarzyna Paszkuć opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Zduńskiej
14 WE.RS.423.1.2018 z dnia 2018/03/15 obowiązuje od 2018/03/21 do 2018/03/21 5439.96 Agencja Handlowa „LIMBA-CATERING” Maciej Domagała Obsługa cateringowa podczas uroczystości pn.: Doroczne spotkanie Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 21 marca 2018 roku.
15 WAP.RAU.4.2018 z dnia 2018/03/15 obowiązuje od 2018/03/15 do 2019/03/28 17000.00 Katarzyna Paszkuć opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Topolowej
16 Umowa zlecenie z dnia 2018/03/09 obowiązuje od 2018/03/12 do 2018/03/12 1000.00 Katarzyna Łukowska Wygłoszenie wykładu podczas konferencji „Skuteczna Profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu”
17 28/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/09 obowiązuje od 2018/03/15 do 2018/12/31 4000.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczne spotkania”.
18 Umowa zlecenie z dnia 2018/03/09 obowiązuje od 2018/03/13 do 2018/03/13 1550.00 Katarzyna Łukowska Za przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i osób zajmujących się problematyką uzależnień „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”
19 Umowa zlecenie z dnia 2018/03/09 obowiązuje od 2018/03/12 do 2018/03/12 1200.00 Krystyna Sikora Za prowadzenie konferencji oraz wygłoszenie wykładu podczas jej trwania pt. „Skuteczna profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu”
20 UMOWA WKS 12/2018 z dnia 2018/03/08 obowiązuje od 2018/03/08 do 2018/03/09 1000.00 Robert Łukowski oprawa muzyczna koncertu z okazji „DNIA KOBIET” w Ostrowie Wielkopolskim.
21 WGS.RTM.271.4.2018 z dnia 2018/03/05 obowiązuje od 2018/03/05 do 2018/04/30 18540.00 Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. Demontaż i utylizacja 8 wiat przystankowych oraz demontaż i przestawienie 5 wiat przystankowych.
22 WOT.RAG.2.2018 z dnia 2018/03/05 obowiązuje od 2018/03/12 do 2018/03/22 500.00 Wajs Marian Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowego dozorcy UM.
23 WGS.RTM.271.3.2018 z dnia 2018/03/05 obowiązuje od 2018/03/05 do 2018/09/10 22137.54 REFUNDA Sp. Z o.o. audyt rekompensaty z tytułu świadczenia przez MZK S.A. usług w transporcie publicznym w 2017 r. oraz prognoza kalkulacji rekompensaty należnej MZK S.A. na rok 2019 z tytułu świadczenia usług publicznych.
24 WSS.RPU.8140.9.2018 z dnia 2018/03/02 obowiązuje od 2018/03/05 do 2018/12/21 30000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym
25 WSS.RPU.8141.2.8.2018 z dnia 2018/03/02 obowiązuje od 2018/03/05 do 2018/12/31 15000.00 Caritas Diecezji Kaliskiej Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i innymi uzależnieniami z całodobowym Telefonem Zaufania
26 WRM.RZP.272.007.2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2019/02/28 250000.00 Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika.
27 25/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/15 7200.00 Tomasz Pietrzak „Datom” Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
28 26/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/05 18000.00 Izabela Lis „SWIMFOX” Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
29 WE.RS.524.49.2017/SZ15/59 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/12/31 14000.00 Uczniowski Klub Sportowy Batory Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie chłopców w piłkę ręczną. Organizacja obozu sportowego.
30 27/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/05 8400.00 Remigiusz Bierła Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
31 22/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/15 3600.00 Izabela Strąg „Iza” Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
32 24/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/15 12000.00 Tomasz Andrzejczak Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
33 WE.RS.524.37.2017/ZT 20/60 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/12/31 4000.00 Uczniowski Klub Sportowy Batory Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja i udział w turniejach koszykówki UKS Batory
34 23/WE/RO/2018 z dnia 2018/03/01 obowiązuje od 2018/03/01 do 2018/10/15 7200.00 Radosław Sztukowski Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu pn. „Pływanie to podstawa” skierowanego do uczniów klas I – III z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
35 21/WE/RO/2018 z dnia 2018/02/28 obowiązuje od 2018/03/02 do 2018/10/01 39600.00 Powiat Ostrowski III Liceum Ogólnokształcące najmu krytej pływalni „Wodny Raj” w związku z realizacją projektu pn. „Pływanie to podstawa” realizowanego w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów