O ścieżkę rowerową łączącą Odolanów z Tarchałami Wielkimi od dawna zabiegali nie tylko mieszkańcy Tarchał Wielkich, ale również wszyscy, którzy korzystają z tego odcinka drogi- rowerzyści, osoby poruszające się na piechotę, dojeżdżające do kościoła w Odolanowie.  Planowana ścieżka rowerowa będzie wpływała na zwiększenie bezpieczeństwa na omawianym odcinku trasy, poprawiała jakość infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy i Miasta Odolanów.

161

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem projektów budowlanych. Prace budowlane planuje się rozpocząć już w 2016 roku. Z Ostrowie Wielkopolskim w ubiegłym roku ukończony został odcinek chodnika na ulicy Odolanowskiej, który ciągnie się aż do granic miasta. Chodnik ten wykorzystywany jest na co dzień jako ścieżka rowerowa, obok ruchliwej drogi.Gdy realizacja inwestycji dojdzie do skutku, na trasie Ostrów Wielkopolski- Odolanów jedynym odcinkiem ” nieprzyjaznym” dla rowerzystów zostanie odcinek leśny drogi wojewódzkiej nr 445 oraz około kilometrowy odcinek od lasu do granic miasta.

2015-12-20 ok24.tv