Nowoczesna kolej kluczem do rozwoju kraju to hasło ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Ostrowie. Dużo było o kolejach dużych prędkości.

Y czy prowadzące do Centralnego Portu Lotniczego szprychy? To pytanie, które rozpala fachowców zajmujących się na co dzień kolejnictwem.
W części wystąpień naukowców i ekspertów oraz w ożywionej dyskusji – potwierdziły się obawy dotyczące nieracjonalnych i nieefektywnych rozwiązań proponowanych przez obecną władzę – wg propozycji tzw ,, szprych ” – łączących Warszawę jako Centrum z poszczególnymi miastami – a nie stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego KDP – łączącego wzajemnie poszczególne miasta i regiony Polski
– w powiązaniu z siecią UE kolei dużych prędkości. – który jako podstawę tego systemu gwarantowało rozwiązanie tzw. Y.