RETRANSMISJA  XVIII Pielgrzymki Rodzin Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Sobotnia Eucharystia pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna OSPPE (biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej).  Od poniedziałku będzie można zobaczyć wcześniejsze konferencje, min.  Żyć darami Ducha Świętego – ks. Tomasza Opalińskiego (moderatora krajowego DK).

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch… (1Kor 12,4)

„Z pojęciem charyzmatu można i należy związać także pojęcie powołania, bo dar udzielony przez Ducha Świętego jest równocześnie powołaniem i wezwaniem do określonego zadania, do określonej misji. Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby. Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć. Jeżeli dalej będziemy pytać o ukierunkowanie tej służby, to trzeba tutaj włączyć pojęcie wspólnoty. Służba, diakonia jest odniesiona do dobra wspólnoty. Diakonia jest służbą w ramach wspólnoty i na rzecz wspólnoty, dla jej budowania. To jest niesłychanie ważne, abyśmy nigdy tych rzeczywistości od siebie nie oddzielali, abyśmy zawsze widzieli je całościowo”.                                                                                

Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki