A MIAŁO NIE BYĆ BIZNACJUM

Czy prezes CRK Bartosz Ziółkowski w trakcie powołania go na funkcję prezesa przebywał na urlopie bezpłatnym w Miejskim Zakładzie Komunikacji? – o to dziś na sesji dopytywał radny Alojzy Motylewski odnosząc się do sprawozdania z ostatniej sesji. – Członkowie zarządów spółek komunalnych w okresie pełnienia funkcji nie mogą być zatrudnieni w innych spółkach prawa handlowego. Bycie na urlopie bezpłatnym nie rozwiązuje stosunku pracy.  I tu moje pytanie – czy prezes CRK w trakcie już powołania na prezesa spółki CRK przebywał na urlopie bezpłatnym w MZK ? – dopytywał radny Alojzy Motylewski.

O sposób zatrudniania prezesów i ich powołania, o toczy prezesi mają wpisaną w umowę klauzulę o zakazie konkurencji – dopytywał na sierpniowej sesji radny Andrzej Kornaszewski. Warto bowiem przypomnieć, że taki zapis w umowie w kadencji prezydenta Radosława Torzyńskiego miał ówczesny prezes spółki Holdikom SA Bartosz Ziółkowski. Po odwołaniu go przez Radę Nadzorczą w lutym 2011r. okazało się, że w związku z zapisem w umowie o zakazie konkurencji spółka wypłaciła zwolnionym prezesom 12-krotne pobory.

Jak można przeczytać w gazetach w 2011r. z oświadczenia majątkowego Bartosza Ziółkowskiego, złożonego już po odwołaniu ze stanowiska prezesa, wynika, że jego roczna pensja w Holdikomie wyniosła około 200 tysięcy złotych brutto. Jego zastępca Maciej Witkowski zainkasował nieco ponad 180 tysięcy złotych brutto. Obaj są dzisiaj osobami prywatnymi i nie mają obowiązku komentowania całej sprawy.  Kto zgodził się na podpisanie umów o zakazie konkurencji, nie wiadomo. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że umowa ma notarialną klauzulę ,,tajne”.  Więcej – czytaj tutaj

Radny Andrzej Kornaszewski zadał 15 pytań 2016 r. dotyczących wzrostu utrzymania zarządów spółek komunalnych  w Ostrowie Wielkopolskim.  Kornaszewski przypomniał, że w 2016r. na pensje prezesów zarządów spółek kosztowała ostrowian 2,5 miliona, w 2017 – już ponad 3 miliony.  Otrzymałem odpowiedź na 1 pytanie, pozostałe zarząd CRK skierował do rad nadzorczych spółek itd. Ale spodziewałem się takiej odpowiedzi. No bo co ma Pani Prezydent odpowiedzieć mieszkańcom Ostrowa na miesiąc przed wyborami , gdy obiecała w kampanii wyborczej ograniczenie nieprzyzwoicie wysokich  nagród i wynagrodzeń zarządów spółek, na dodatek 4 lata temu Pani Beata Klimek tak mocno krytykowała te zarobki? Co ma odwiedź Pani Prezydent, która obiecała likwidację spółki Holdikom SA, a w końcu zmieniła tylko nazwę spółce i 3 razy zmieniła prezesa?

Radny Andrzej Kornaszewski dopytywał w sierpniu 2018r, czy prezes MZO otrzymał ekwiwalent w wysokości 40 tysięcy złotych  za niewykorzystany urlop a inny prezes pobiera i pensję  i emeryturę i czy spółka wypłaciła mu odprawę emerytalną? W sytuacji gdy inni pracownicy są przymuszani do wykorzystywania zaległych urlopów. 

Czy jest prawdą, że Prezes Zarządu OZC S.A. pobiera świadczenie emerytalne – emeryturę równolegle z pobieraniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie OZC? W jakiej wysokości została wypłacona odprawa emerytalna Prezesowi Zarządu OZC S.A.? Okazuje się, że Prezes OZC SA Marian Kupijaj pobrał odprawę emerytalną, a następnie podpisał nową umowę na pracę na stanowisku prezesa w spółce OZC. Kwot w odpowiedzi na interpelację nie podano.

Oceniam krytycznie poczynania i pracę prezesa OZC Mariana Kupijaja, który bardzo  nieudolnie zabiega o pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozbudowę sieci ciepłowniczej, a zysk wypracowany przez spółkę Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zamiast zainwestował w rozwój sieci dla dobra mieszkańców, przekazuje do spółki matki CRK – 5 milionów złotych, a w spółce OZC na inwestycje zostawia zaledwie … 8 tysięcy złotych. Gdzie tu działania podejmowane do walki ze smogiem, który przecież jest w Ostrowie. Prezes Kupijaj przeszedł na emeryturę i ponownie zasiada na czele spółki OZC. Nową umowę z prezesem, który właśnie przeszedł na emeryturę szybko podpisano, Pani Prezydent nawet nie podjęła wysiłku poszukania nowej osoby na to stanowisko, osoby, która skuteczniej zaczęłaby zabiegać o pozyskanie dla ostrowian środków na walkę ze smogiem i fatalnym powietrzem! – mówił na sesji radny Andrzej Kornaszewski.

Radny dopytywał również w sierpniu o wysokie nagrody dla prezesów spółek. Czy prawdą jest, że w wyniku zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółek za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek komunalnych podczas Zwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników w I połowie 2018 roku zostało wypłacone członkom zarządów tych spółek wynagrodzenie uzupełniające za 2017 rok- na poziomie 33.000-42.000 złotych? Odpowiedź ma zostać udzielona po tym jak zaopiniują ją poszczególne rady nadzorcze.

Samej Prezydent Beaty Klimek po raz kolejny nie było na Sesji Rady Miejskiej.

2018-09-26 ok24.tv