Zbyt duże obciążenie pracą miało spowodować, że pracownik Starostwa Powiatowego w Kaliszu nie wpisał kilku osób, którym zabrano prawo jazdy, do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prokuratura badała, czy mężczyzna nie otrzymał za takie działanie korzyści majątkowych. Nic nie znaleziono. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.

Chodzi o sześć przypadków niewpisania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców osób, które straciły prawo jazdy. Sprawa wyszła na jaw w lipcu 2014 roku, gdy podczas rutynowych kontroli drogowych policjanci zorientowali się, że osoby, którym zatrzymywali wcześniej prawo jazdy nie figurują w systemie. O wszystkim został poinformowany starosta, który zarządził audyt w Wydziale Komunikacji. Okazało się, że w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 roku faktycznie do CEPiK-u nie wpisano kilku osób, które pożegnały się z uprawnieniami. Sprawa trafiła do prokuratury. Wówczas ustalono, że jeszcze jeden podobny przypadek miał miejsce w grudniu 2013 roku, na chwilę przed wszczęciem śledztwa.

– Śledztwo, z uwagi na stwierdzenie w rozważanych zdarzeniach braku znamion przestępstwa, zostało właśnie umorzone – mówi Janusz Walczak, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. – Z zebranych materiałów wynika, że wystąpiła zwłoka w podjęciu działań przez pracownika Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Prowadzone czynności nie doprowadziły jednak do ustalenia, że ta zwłoka była związana z otrzymaniem przez niego korzyści majątkowej lub osobistej. Materiały nie wskazują, aby miało miejsce celowe zaniechanie wydania decyzji administracyjnej, do której był urzędnik zobowiązany. Wymieniony w swoich oświadczeniach podnosił, iż do zaniechania doszło z powodu znacznego obciążenia pracą.

Ponieważ Starostwo Powiatowe w Kaliszu znajduje się w tym samym budynku, co Prokuratura Rejonowa, sprawą  – dla uniknięcia podejrzeń o brak obiektywizmu – zajmowali się śledczy z Jarocina. Pracownik starostwa w momencie ujawnienia nieprawidłowości był na zwolnieniu zdrowotnym. Po długiej nieobecności w pracy złożył wymówienie. Odszedł za porozumieniem stron.

2015-05-03 ok24.tv za faktykaliskie.pl