W sobotę 28 października w godzinach 10.00 – 15.00 na ostrowskim deptaku funkcjonować będzie stoisko informacyjno – promocyjne Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji wraz z prezentacją miejskiej koncepcji zagospodarowania traktu  komunikacyjnego od Konkatedry do Dworca PKP.

-Celem przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Urzędem Miejskim jest promocja szeroko pojętego procesu rewitalizacji miasta oraz upowszechnienie informacji o założeniach Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023 – podkreśla Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Na stoisku prowadzonym przez członków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o planowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, zapoznać się z koncepcją architektoniczną, zgłosić swoje pomysły, opinie i propozycje oraz przedyskutować działania związane z modernizacją miasta.

– Wychodząc z naszą inicjatywą do mieszkańców chcemy podjąć bezpośrednią rozmowę o planach rewitalizacji naszego miasta, której kluczowym i bardzo potrzebnym elementem jest aktywny udział mieszkańców i współpraca w realizacji zadań publicznych. W trakcie sobotniego stoiska prezentowana będzie opracowana przez Urząd Miejski koncepcja zagospodarowania traktu komunikacyjnego
od Konkatedry do Dworca PKP.
Modernizacja ostrowskiego Deptaku oraz przywrócenie temu miejscu funkcji integracji społecznej i spotkań mieszkańców to jedna z najważniejszych potrzeb w ramach rewitalizacji miasta – zaznacza Dariusz Perz, Zastępca Przewodniczącego Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, Członek Rady Osiedla nr 1 „Śródmieście” i mieszkaniec ul. Kolejowej.

Ważny element działań inwestycyjnych w ramach rewitalizacji może stanowić również renowacja elewacji budynku Poczty Polskiej przy ul. Kolejowej 22, która z naszej inicjatywy została zgłoszona do aktualizacji programu rewitalizacji – dodaje Przemysław Gruszecki, Członek Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji i mieszkaniec ul. Kolejowej.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to społeczny organ opiniodawczy – doradczy Prezydenta Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji powołany na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji oraz uchwały Rady Miejskiej.

 

2017-10-26 ok24.tv