1 KOPACZ Ewa Bożena 766
2 MILLER Leszek Cezary 224
3 GRZYB Andrzej Marian 562
4 STĘPIEŃ Miłosława Dorota 16
5 WAWRYKIEWICZ Michał 73
6 MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta 18
7 BOSACKI Marcin Rafał 62
8 DROZD Krystiana Maria 73
9 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula 7
10 RUTNICKI Jakub Adam 19
Razem 1 820