Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów
1 KOPACZ Ewa Bożena 10 187
2 MILLER Leszek Cezary 2 575
3 GRZYB Andrzej Marian 4 640
4 STĘPIEŃ Miłosława Dorota 212
5 WAWRYKIEWICZ Michał 1 231
6 MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta 151
7 BOSACKI Marcin Rafał 866
8 DROZD Krystiana Maria 1 045
9 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula
10 RUTNICKI Jakub Adam 195
Razem 21 195

Wszystkie informacje o wynikach tutaj – KLIK!