Dobiegają końca prace remontowe sali widowiskowej przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach. Dotychczas obiekt nie miał swojej nazwy – koniecznie trzeba to zmienić! Do 26 sierpnia br. można zgłaszać swoje propozycje, następnie powołana komisja wybierze 5 haseł, na które będzie można głosować na stronie internetowej urzędu. Zwycięzca otrzyma zaproszenie na uroczyste otwarcie obiektu, które odbędzie się 14 października br. oraz specjalne materiały promocyjne.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko autora (nie dopuszcza się prac zbiorowych), adres kontaktowy oraz numer telefonu. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie. Nazwa powinna być polskojęzyczna, maksymalnie dwuwyrazowa. Propozycje można przesyłać via e-mail (kultura@noweskalmierzyce.pl z tytułem „Konkurs”) lub listownie – Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Referat Kultury, Sportu oraz Promocji ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Do wykonania zostały jeszcze akustyczne okładziny ścienne w sali koncertowej wraz z wykładzinami oraz montaż drzwi wewnętrznych. Na zakończenie prac przewidziano instalację foteli, aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej oraz pozostałego wyposażenia. Jak podkreśla burmistrz Bożena Budzik: po okresie rocznej przerwy otrzymamy budynek, który spełni potrzeby kulturalne mieszkańców. Dzięki remontowi zwiększy się nie tylko komfort korzystających z obiektu czy aspekty czysto wizualne, ale także poszerzona zostaje funkcjonalność dzięki dobudowie dodatkowych pomieszczeń. Już niebawem szykujemy sporo atrakcji oraz występów na wysokim poziomie.

Ciekawostką będzie wyeksponowanie we wnętrzu detali związanych z historią miasta oraz kulturotwórczą rolą remontowanego obiektu. Urząd zbiera także pamiątki po dawnym kinie Kolejarz działającym tutaj do lat 90.XX wieku. Zapraszamy mieszkańców do pomocy – jeśli posiadają Państwo stare bilety, plakaty, zdjęcia lub ciekawe wspomnienia związane z naszym kinem, to prosimy o podzielenie się nimi.

2016-07-29 ok24.tv