12 głosów za udzieleniem absolutorium, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się i 1 radny nieobecny – tak wygląda stan po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Prezydent Beacie Klimek za wykonanie budżetu za 2015 rok. Dyskusja nad zadaniami i ich wykonaniem w 2015 trwała kilka godzin.

Prezydent Beata Klimek kolejno wymieniała wszystkie inwestycje i zadania – mniejsze i większe – jakie zostały wykonane. Wśród zrealizowanych została wymieniona m.in. budowa oświetlenia w ul. Jankowskiego (od ul. Strzeleckiej do ul. Jasnej) oraz budowa ul. Kujawskiej i boiska przy ul. Długosza. Jak zauważył radny Marian Herwich ulica Kujawska nie została zakończona, a mimo to 120 tysięcy złotych zostało z tej inwestycji zdjęte, radny pokazał również zdjęcie boiska, które wyraźnie pokazuje, że i ta inwestycja nie została jeszcze – mimo deklaracji Pani Prezydent – zakończona.
Absolutorium100

Radny Andrzej Kornaszewski i Wojciech Matuszczak zgodnie podkreślali, że rok 2015 niezwykle słabo wypadł jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

– Pani Prezydent się asekuruje mówiąc, że jesteśmy na przełomie dwóch kadencji programów unijnych. I jest to prawda.  Jednak wszystkie samorządy są w tej samej sytuacji, a jednak Kępno potrafiło pozyskać ponad 1 milion złotych środków na modernizację kina, a starosta Paweł Rajski w samym 2015 pozyskał 5,4 miliona złotych środków zewnętrznych. Miasto Ostrów Wielkopolski tylko niespełna 500 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że w poprzedniej kadencji do Ostrowa Wielkopolskiego Prezydent Jarosław Urbaniak potrafił ściągnąć średni 17,2 mln złotych rocznie – mówił szef Klubu radnych PO Andrzej Kornaszewski.

 

 

Wykonania budżetu bronił radny Komitetu Przyjazny Ostrów beaty Klimek Łukasz Jędrzejak, który jednak ostatecznie podpisał się pod wnioskiem komisji rewizyjnej i zgłosił ani zdania odrębnego ani też innego wniosku.

Absolutorium to swoiste potwierdzenie, że zaplanowane na dany rok budżetowy zadania, inwestycje, wydatki, przychody zostały zrealizowane jak najbliżej założonego planu.

2016-06-27 ok24.tv