Ponad 60 tysięcy złotych pochłonęła organizacja koncertu na ostrowskim rynku i zaproszenie muzyków Filharmonii Kaliskiej. Ponad 15 tysięcy złotych urząd wydał w czerwcu na zakup artykułów biurowych (w dwóch firmach), 1012 złotych kosztowało wykonanie tablic do informacji adresowej w ul. Sienkiewicza; 20 tysięcy złotych otrzyma inspektor nadzorujący remont sektora na Stadionie Miejskim, ponad 15 tysięcy złotych otrzymała firma Melikan za wykonanie robót ziemnych w celu opomiarowania studni głębinowej zlokalizowanej przy stadionie na ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wlkp. Urząd Miejski wywiesił na BIP umowy zawarte w czerwcu 2018r.

1 WKS. 524.6.2018.26 z dnia 2018/06/20 obowiązuje od 2018/06/20 do 2018/08/30 5000.00 Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim 35. Jubileuszowe Konfrontacje Chopinowskie
2 BZK.3037.14.2018 z dnia 2018/06/20 obowiązuje od 2018/06/20 do 2018/12/31 20000.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Uczestniczenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w dofinansowaniu zadania majątkowego pn. Zakup samochodu pożarniczego specjalnego – cysterny do przewozu środków gaśniczych wraz z ciągnikiem siodłowym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
3 NR WKS.22.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/06/22 13650.00 LDA PWU Lidia Płókarz postawienie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem podczas Wielkiego Koncertu Miejskiego – Gwiazdy na Rynku: Trzech Tenorów w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej, który odbędzie się na ostrowskim Rynku w dniu 22 czerwca 2018 r. o godzinie 21:00.
4 WRM.RZP.272.021.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/07/02 5199.60 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. Zakup artykułów biurowych
5 NR WKS.23.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/06/21 800.00 Łeszek Łuczak wykonanie koncertu patriotycznego uświetniającego uroczystość nadania imienia Powstańca Wielkopolskiego mjra Władysława Wawrzyniaka Klubowi Żołnierzy Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wielkopolskim
6 WRM.RZP.272.022.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/07/02 10852.68 Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała zakup artykułów biurowych
7 WKS.25.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/06/22 2200.00 Dariusz Figuła rozwinięcie prowizorycznej instalacji elektrycznej, ustawienie i przygotowanie skrzynki rozdzielczej na potrzeby sceny do Wielkiego Koncertu Miejskiego – Gwiazdy na Rynku: Trzech Tenorów w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej, nadzór i utrzymanie gotowości w dostawie energii elektrycznej, prace porządkowe (zwinięcie przewodów elektrycznych, odłączenie skrzynki rozdzielczej).
8 WKS.24.2018 z dnia 2018/06/18 obowiązuje od 2018/06/18 do 2018/06/22 200.00 LDA PWU Lidia Płókarz postawienie namiotu 2,5mx2,5m podczas Wielkiego Koncertu Miejskiego – Gwiazdy na Rynku: Trzech Tenorów w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej, który odbędzie się na ostrowskim Rynku w dniu 22 czerwca 2018 r. w godzinach 21:00-23:00.
9 WE.RO.525.1.2018 z dnia 2018/06/15 obowiązuje od 2018/06/15 do 2018/07/20 5000.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim Realizacja zadania publicznego pn. „Czas na podsumowanie edukacji seniorów w roku akademinkim 2017/2018”.
10 WKS. 524.3.2018.25 z dnia 2018/06/14 obowiązuje od 2018/06/14 do 2018/10/10 20000.00 Stowarzyszenie „Strefa Kultury” 18. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach
11 WE.RS.524.38.2017/SZ 12/81 z dnia 2018/06/08 obowiązuje od 2018/06/08 do 2018/08/30 5000.00 Uczniowski Klub Sportowy Batory Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja obozu sportowego dla koszykarek UKS BATORY
12 aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.013.2018 z dnia 2018/06/07 obowiązuje od 2018/06/07 do 2018/06/28 48481.69 AGBUD Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Miecznik Zwiększenie zakresu robót zawartych w umowie WRM.RZP.272.013.2018 o dostawę i montaż nowej balustrady podjazdu dla osób niepełnoprawnych
13 WAP.RGG.22.2018 z dnia 2018/06/07 obowiązuje od 2018/06/07 do 2018/07/31 6150.00 Zuszek Andrzej Wznowienie granic – ul. Sadowa dz. 7/17, 7/18, 7/19, 7/40 oraz ul. Wrocławska dz. 3/50
14 NR WKS.20.2018 z dnia 2018/06/06 obowiązuje od 2018/06/06 do 2018/06/22 800.00 Aleksander Pawlak organizację widowni z 800 miejscami siedzącymi na potrzeby Wielkiego Koncertu Miejskiego, który odbędzie się na ostrowskim Rynku w dniu 22 czerwca 2018r. 2. Gotowość widowni ustala się na dzień 22.06.2018 r. w godzinach 19:00-23:00. 3. Po koncercie Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia krzeseł
15 z dnia 2018/06/05 obowiązuje od 2018/06/05 do 2018/07/15 99106.02 Dr Spil Polska Marcin Kozubek Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Wykonanie strefy sportowej dla młodzieży i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu na Osiedlu Zacisze-Zębców przy ul. Rataja”.
16 WE.RS.524.14.2017/ZT 6/80 z dnia 2018/06/05 obowiązuje od 2018/09/01 do 2018/12/31 2000.00 Fundacja Piotra Reissa Wsparcie realizacji zadania pn.: Reiss Cup – turniej piłki nożnej
17 WRM.RZP.272.019.2018 z dnia 2018/06/01 obowiązuje od 2018/06/01 do 2018/12/21 20000.00 Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i remontem Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
18 aneks do umowy WIG.RZP.272.033.2016 z z dnia 2018/05/30 obowiązuje od 2018/05/30 do 2019/12/31 0.00 Konsorcjum MZO – KOSZ: zmiana osób uprawnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy ze strony zamawiającego
19 WKS.19.2018 z dnia 2018/05/29 obowiązuje od 2018/05/29 do 2018/06/22 45000.00 Filharmonia Kaliska przygotowanie i wykonanie WIELKIEGO KONCERTU MIEJSKIEGO – GWIAZDY NA RYNKU: TRZECH TENORÓW w składzie: Dariusz Stachura – tenor, Paweł Skałuba – tenor, Łukasz Gaj – tenor Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej , Adam Klocek– dyrygent Krzysztof Szaniecki – gospodarz wieczoru
20 WAP.RGG.20/2018 z dnia 2018/05/28 obowiązuje od 2018/05/28 do 2018/06/30 1012.00 Mal Dekor Import Eksport Marian Nowak wykonanie tablic do informacji adresowej-ul. Sienkiewicza
21 WKS. 524.11.2018.24 z dnia 2018/05/28 obowiązuje od 2018/05/28 do 2018/10/28 2000.00 Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr XIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski
22 WAP.RGG.19.2018 z dnia 2018/05/25 obowiązuje od 2018/05/25 do 2018/06/08 15375.00 MELIKAN s.c. Wykonanie robót ziemnych w celu opomiarowania studni głębinowej zlokalizowanej przy stadionie na ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wlkp.
23 BPM.0542.5.2018 z dnia 2018/05/23 obowiązuje od 2018/05/23 do 2018/07/15 2000.00 Jaśmina Dmyszewicz Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach udziału w IV Edycji Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody
24 WRM.RZP.272.018.2018 z dnia 2018/05/23 obowiązuje od 2018/05/23 do 2018/11/30 2294846.31 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
25 WSS.RZR.16.2018 z dnia 2018/05/22 obowiązuje od 2018/05/22 do 2018/12/10 59750.00 Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej „Familia Medica” realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć”