Blisko pół miliona złotych pochłonie wysyłka  poczty w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Umowę na świadczenie usług podpisano w grudniu 2018r. 2 tysiące złotych otrzymał dyrektor muzeum Witold Banach za opracowanie dotyczące tekstów informacyjnych obiektów i miejsc lokalnej tożsamości kulturowej”, 2 tysiące kosztował projekt graficzny komiksu w ramach promocji projektu pn.: ,,Unowocześnienie transportu miejskiego , 4 200 złotych wydano na projekt kalendarza, blisko 15 tysięcy złotych kosztował remont toalety publicznej na ostrowskim rynku.

Inne wydatki Urzędu Miejskiego w grudniu 2018r. w tabeli poniżej:

1 WRM.RZP.272.047.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2019/08/30 25000.00 Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i remontem Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
2 WRM.RZP.272.045.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2019/01/01 do 2019/12/31 473135.03 Poczta Polska S.A. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy
3 aneks nr 1 do umowy nr WIG.RZP.272.036.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2019/10/31 0.00 Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” Zdzisław Detka Zmiana harmonogramu płatności
4 WRM.RZP.272.046.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2019/07/31 2892124.16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
5 aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.031.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2019/06/21 0.00 Adam Jańcik F.H.U. Bio-Klim Zmiana harmonogramu płatności
6 aneks nr 1 do umowy nr WRM.RZP.272.032.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2019/06/28 0.00 „Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego” Tomicki Zbigniew Zmiana harmonogramu płatności
7 aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.25.2018 z dnia 2018/12/28 obowiązuje od 2018/12/28 do 2020/08/31 0.00 Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Sp. z o.o. Sp. k Zmiana harmonogramu płatności
8 WRM.RZP.272.044.2018 z dnia 2018/12/20 obowiązuje od 2019/01/01 do 2019/12/31 0.50 Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18
9 WRM.RZP.272.043.2018 z dnia 2018/12/18 obowiązuje od 2018/12/18 do 2018/12/25 23999.00 PrintHouse dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych
10 WAP.RGG.35.2018 z dnia 2018/12/17 obowiązuje od 2018/12/17 do 2018/12/24 664.20 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wykonanie operatu szacunkowego na określenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dot. budowy i posadowienia przyłączy wodociągowych – 39 szt. oraz przyłączy kanalizacyjnych – 4 szt. przez WODKAN SA na nieruchomości o nr 12/19 obr. 0085 położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Jankowskiego.
11 BPM.042.1.2018 z dnia 2018/12/17 obowiązuje od 2018/12/17 do 2018/12/27 2000.00 Szymon Wasielak Wykonanie projektu graficznego komiksu w ramach promocji projektu pn.: ,,Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
12 WRM.RZP.272.042.2018 z dnia 2018/12/13 obowiązuje od 2018/12/13 do 2018/12/27 11006.70 Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach projektu „Ostrowskie Maluchy – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”
13 WRM.RZP.272.041.2018 z dnia 2018/12/13 obowiązuje od 2018/12/13 do 2018/12/27 22751.76 Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach projektu „Moje przedszkole na Kujawskiej – nowe miejsca wychowania przy ul. Olsztyńskiej 1 w Ostrowie Wielkopolskim
14 BPM.0541.5.2018 z dnia 2018/12/12 obowiązuje od 2018/12/12 do 2018/12/21 139.62 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań Umowa na publiczne odtwarzanie utworów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
15 BPM.0541.6.2018 z dnia 2018/12/12 obowiązuje od 2018/12/12 do 2018/12/20 2000.00 Witold Banach Opracowanie dotyczące tekstów informacyjnych obiektów i miejsc lokalnej tożsamości kulturowej
16 WAP.RGG.36.2018 z dnia 2018/12/12 obowiązuje od 2018/12/12 do 2018/12/22 369.00 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wykonania operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wyjazdowej stanowiącej działkę nr 4/20 z obrębu 0084 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00059797/9 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
17 WRM.RZP.272.040.2018 z dnia 2018/12/11 obowiązuje od 2018/12/11 do 2018/12/18 14144.49 BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała zakup wraz z dostawą artykułów biurowych
18 WRM.RZP.272.039.2018 z dnia 2018/12/11 obowiązuje od 2018/12/11 do 2018/12/18 1763.86 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. zakup wraz z dostawą artykułów biurowych
19 WRM.RZP.272.038.2018 z dnia 2018/12/10 obowiązuje od 2018/12/10 do 2018/12/31 204032.40 Speedserwis Tomasz Wroński Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie
20 WE.RS.524.72.2017/ZT 23/96 z dnia 2018/12/05 obowiązuje od 2018/12/08 do 2018/12/31 2000.00 Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni Wsparcie realizacji zadania pn.:Ostrowska Liga Siatkówki 2018
21 WE.RO.4470.6.1.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/13 do 2018/12/13 120.00 Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22 WGS.RGK.271.6..2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/04 do 2018/12/18 14890.00 Mariusz Kołeczko Usługi Budowlane Kołeczko M. Remont Toalety publicznej w Rynku.
23 WE.RO.4470.6.3.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/14 do 2018/12/14 480.00 Ewa Kargol-Stybaniewicz Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
24 WE.RO.4470.6.6.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/14 do 2018/12/14 240.00 Anna Błoch Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
25 WE.RO.4470.6.5.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/14 do 2018/12/14 120.00 Bogna Baranowska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
26 WE.RO.4470.6.2.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/13 do 2018/12/13 120.00 Elżbieta Szmaja Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27 WAP.RGG.34.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/04 do 2018/12/11 1230.00 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wycena nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Osieckiej (dz. 3/96, 3/98, 3/99, 3/101, 3/92, 3/102, 3/91 obr. 0010- przeznaczonych do zamiany
28 WE.RO.4470.6.4.2018 z dnia 2018/12/04 obowiązuje od 2018/12/14 do 2018/12/14 120.00 Justyna Uciechowska Świadczenie usługi analizy i oceny merytorycznej dokumentacji złożonej przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29 WOT.RAG.2512.14.2018 z dnia 2018/12/03 obowiązuje od 2018/12/10 do 2018/12/18 440.00 Wajs Marian Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowego dozorcy UM.
30 WAP.RGG.33.2018 z dnia 2018/12/03 obowiązuje od 2018/12/03 do 2018/12/13 615.00 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej stanowiącej działkę nr 7/55 z obrębu 0121
31 BZK.3037.36.2018 z dnia 2018/11/28 obowiązuje od 2018/11/28 do 2018/12/14 5400.00 Usługi Remontowe Malowanie, Tapetowanie Paweł Cierpka Wykonanie robót malarskich wyznaczonych pomieszczeń budowli ochronnej łącznie z klatką schodową, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 12a.
32 WSS.RPU.8141.11.1.2018 z dnia 2018/11/28 obowiązuje od 2018/12/03 do 2018/12/31 5000.00 Fundacja WSPARCIE Rola pracownika ochrony zdrowia w profilaktyce FAS/FASD
33 WGS.RTM271.7.2018 z dnia 2018/11/27 obowiązuje od 2018/11/27 do 2019/02/28 46740.00 „CONCEPT” Zdzisław Stachowiak Wykonanie fundamentów pod biletomaty wraz z infrastrukturą techniczną
34 WOT.RAG.2601.11.2018.DJ z dnia 2018/11/26 obowiązuje od 2018/11/26 do 2018/12/10 37050.00 Usługi Stolarskie Jarosław Jamroziak Zakup wraz z dostawą zestawów meblowych na wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
35 MKZ.416.1.2018 z dnia 2018/11/26 obowiązuje od 2018/11/26 do 2018/12/18 4200.00 Cezary Janiszewski Zaprojektowanie autorskiego projektu kalendarza konserwatorskiego obiektów zabytkowych odrestaurowanych, przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, na 2019 r.
36 WSS.RPU.8141.10.1.2018 z dnia 2018/11/26 obowiązuje od 2018/11/26 do 2018/12/31 12000.00 Fundacja WSPARCIE Zrozumieć dziecko z FAS (płodowy zespół alkoholowy) i FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych )
37 WE.RS.524.71.2017/ZT 22/95 z dnia 2018/11/23 obowiązuje od 2018/11/23 do 2018/12/31 1000.00 Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni Wsparcie realizacji zadania pn.: Ostrowski Festiwal Minisiatkówki 2018
38 BPM.0541.5.2018 z dnia 2018/11/22 obowiązuje od 2018/11/22 do 2018/12/21 3300.00 Damian Laszczak Wykonanie przez „Kapelę Góralską Ondraszki” koncertu muzyki góralskiej, kolęd, pastorałek podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
39 WOT.RAG.2512.13.2018 z dnia 2018/11/22 obowiązuje od 2018/11/26 do 2018/12/07 1100.00 Wajs Mieczysława Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowego dozorcy UM.
40 BPM.0542.18.2018 z dnia 2018/11/21 obowiązuje od 2018/11/21 do 2018/12/14 1500.00 Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach „I Ogólnopolskiego Turnieju Oldbojów w Piłce Ręcznej”