Urząd Miejski pokazał za jakie umowy zostały wydatkowane publiczne środki w październiku 2016r. Warto przypomnieć, ze nie są to wszystkie wydatki, ponieważ część faktur jest realizowana i płacona bez umów. Na co wydatkowano środki? Między innymi blisko 200 tysięcy złotych na naprawę lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego ( bez modernizacji zdemontowanych torów), blisko 163 tysiące poszły na bardzo ogólne zadanie: wykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Blisko 25 tysięcy złotych pochłonęła organizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ponad 19 tysięcy złotych zapłacono za wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury, 2 tysiące złotych zostały wydane na nagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki.

Ponad 4 tysiące złotych wydano na powiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska (nie jest podane przy której szkole). Środki na budowę i modernizację dróg i chodników ma w osobnym budżecie Miejski Zarząd Dróg.

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WIG.RZP.272.046.2016 z dnia 2016/10/28 obowiązuje od 2016/10/28 do 2016/12/30 178965.00 Sławomir Rybacki Firma „PAT-POL” Sławomir Rybacki Naprawa lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego plenerowego w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach-Szczygliczce w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”.
2 z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/20 do 2016/10/20 230.00 Zwoliński Tomasz Obsługa muzyczna Dnia Seniora w dniu 20.10.2016r.
3 WIG.RZP.272.045.2016 z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/18 do 2016/12/30 43000.00 DOMAR Budownictwo Architektura Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Agaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola”
4 WE.RS.425.1/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 1000.00 Red- Med Line Janusz Fikus Przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego oraz wykonanie zabezpieczenia medycznego imprezy sportowej pod nazwą 54. Bieg Republiki Ostrowskiej.
5 WE.RS.425/5/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 120.00 Przemysław Bendkowski Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
6 WE.RS.425/3/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23 120.00 Henryk Gałęski wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
7 WE.RS.425/4/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 120.00 Violetta Szymczak Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
8 Aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.024.2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/28 162500.06 P.U.B. Cebud Ciesielski s.c. L. Ciesielski, T. Ciesielski wykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
9 WE.RS.425/2/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23 120.00 Krzysztof Cnotliwy Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
10 WKS 77/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/22 200.00 Cezary Janiszewski projekt zaproszeń, afisza i slitera na „XII Koncert Papieski”, który odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
11 Aneks nr 2 do umowy WIG.RZP.272.025.2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/31 4063.54 DOMAR Budownictwo Architektura powiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska
12 WKS 76/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/11/10 24200.00 Ewa Mikołajewska-Amadeus organizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowskim Centrum Kultury
13 MKZ / 2/ 2016 z dnia 2016/10/07 obowiązuje od 2016/10/07 do 2016/12/15 19600.00 Zdzisław Schubert Wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla obiektów z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
14 WKS.75/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/02 750.00 EnStudio wykonanie projekt oraz wydruk 50 szt. plakatów na koncert pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
15 WKS.74/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/02 2000.00 EnStudio nagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim
16 WAP.RGG.57 z dnia 2016/10/05 obowiązuje od 2016/10/05 do 2016/10/31 1500.00 Usługi Geodezyjne Piotr Kościan Wykonanie wznowienia granic – dz.26,27 ul. Morelowa
17 WIG.RZP.272.044.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/18 12258.48 Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała Zakup artykułów biurowych
18 WIG.RZP.272.043.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/18 2108.84 Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. Zakup artykułów biurowych
19 WAP.RGG.56/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/14 430.50 WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek Wykonanie operatu szacunkowego- ul. Grodzieńska dz.181/2
20 WKS.73/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/11/13 3000.00 Master-Ton Łukasz Lis wykonanie nagłośnienia podczas koncertu z cyklu „ PREZYDENT ZAPRASZA…- HOT LIPS”
21 43/WE/RO/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/12/30 1100.00 Justyna Derbich Zwrot kosztów przejazdu dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach
22 WAP.RGG.55/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/10/03 49000.00 Wiesława Mucha Sprzedaż nakładów w postaci dwóch segmentów nr 118, 119 posadowionych na działce 981wchodzącej w skład Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego LIDO
23 WE.RS.524.71.2015/MI 14/81 z dnia 2016/09/29 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/11/30 4000.00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski Wsparcie realizacji zadania pn.: 51. Złaz Hufca ZHP
24 WE.RS.421.11.2016/13 z dnia 2016/09/28 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/12/31 10000.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna Przygotowanie i udział drużyny Salos SL w rozgrywkach III ligi męskiej

undefined