Ukazało się kolejne zestawienie wydatków Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wydatków jest sporo, ale nie są to wszystkie, tylko te, realizowane na podstawie zawartej umowy – jak przyznaje skarbnik sporo jest przelewów na podstawie samych faktury. Część zleceń wykonywanych jest poprzez spółki komunalne – ich również nie ma w zestawieniu.

Blisko 27 tysięcy wydano na kolejne elementy do drukarek, w poprzednich zestawieniach pojawiały się niemałe kwoty na artykuły biurowe i sprzęt komputerowy. 33 tysiące kosztowała nas – podatników – promocja miasta podczas podczas Festynu „Żegnamy lato na rok”. Pieniądze otrzymała miejska spółka Miejski Zakład Zieleni, któremu Piaski podlegają. 7 500 zł. zapłacono za wykonanie pięciu statuetek w brązie patynowanym z popiersiem ks. Augustyna Szamarzewskiego na podstawie granitowej.

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WRM.RZP.272.051.2017 z dnia 2017/09/26 obowiązuje od 2017/09/26 do 2017/12/01 352871.28 Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD Szymon Rubik wykonanie przebudowy istniejących lokali usługowych na lokal klubu seniora w ramach zadania inwestycyjnego. pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby działania Klubu Senior+”
2 WRM.RZP.272.053.2017 z dnia 2017/09/26 obowiązuje od 2017/09/26 do 2018/08/30 2151700.00 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na cele utworzenia lokali komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” w Ostrowie Wielkopolskim
3 WRM.RZP.272.052.2017 z dnia 2017/09/26 obowiązuje od 2017/09/26 do 2018/01/15 4700.00 Przedsiębiorstwo Usług Inżyniersko-Budowlanych „MAGNUS” Miłosz Tomicki pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową istniejących lokali usługowych na lokal klubu seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby działania Klubu Senior+”
4 WRM.RZP.272.054.2017 z dnia 2017/09/26 obowiązuje od 2017/09/26 do 2018/09/28 19500.00 Przedsiębiorstwo Usług Inżyniersko-Budowlanych „MAGNUS” Miłosz Tomicki pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na cele utworzenia lokali komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” w Ostrowie Wielkopolskim
5 BPM.7320.1.2017 z dnia 2017/09/21 obowiązuje od 2017/09/21 do 2017/09/26 934.80 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa Poznań Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów podczas koncertu zespołu Modesta Pastiche podczas Gali Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej
6 BPM.7320.1.2017 z dnia 2017/09/20 obowiązuje od 2017/09/20 do 2017/09/26 7600.00 Karol Rogacz Wykonanie koncertu zespołu Modesta Pastiche podczas gali Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej
7 aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.013.2017 z dnia 9 maja 2017 r. z dnia 2017/09/20 obowiązuje od 2017/09/01 do 2018/07/31 0.00 Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” w Ostrowie Wielkopolskim
8 Aneks nr 1 do umowy nr WIG.RZP.272.012.2017 z dnia 9 maja 2017 r. z dnia 2017/09/20 obowiązuje od 2017/09/01 do 2018/06/30 0.00 ZIS Mieczysław Świątek, Dominik Świątek Spółka Jawna Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” w Ostrowie Wielkopolskim
9 WRM.RZP.272.050.2017 z dnia 2017/09/20 obowiązuje od 2017/10/02 do 2017/11/30 46800.00 Powiat Ostrowski Zespół Szkół Technicznych Świadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, „Nasz Domek”, „Sowy i Sówki”, Sióstr Salezjanek, a także sześciolatków ze Szkół Podstawowych nr: 1, 4, 5, 7, 13, SP Spółdzielni Oświatowej „Edukator”
10 WRM.RZP.272.049.2017 z dnia 2017/09/19 obowiązuje od 2017/09/19 do 2018/07/31 39975.00 Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu zabaw przy ulicy Olsztyńskiej 1 (rejon ulicy Kujawskiej) w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”
11 WRM.RZP.272.046.2017 z dnia 2017/09/19 obowiązuje od 2017/09/19 do 2017/09/26 26399.90 PrintHouse dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek
12 WRM.RZP.272.047.2017 z dnia 2017/09/19 obowiązuje od 2017/09/19 do 2017/11/30 689899.00 Zakład Budowy i Dekoracji Stanisław Górecki Dostawa i montaż wyposażenia dotyczącego elementów ekspozycji i scenografii do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
13 WRM.RZP.272.048.2017 z dnia 2017/09/19 obowiązuje od 2017/09/19 do 2018/06/30 6550000.00 Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” Zdzisław Detka wybudowanie nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu zabaw przy ulicy Olsztyńskiej 1 (rejon ulicy Kujawskiej) w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”
14 WRM.RZP.272.045.2017 z dnia 2017/09/18 obowiązuje od 2017/09/18 do 2017/11/30 495189.40 Projekt Multimedia sp. z o.o. dostawa i montaż wyposażenia dotyczącego elementów multimedialnych, oprogramowania i kontentu multimedialnego do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”
15 WE.RS.524.93.2016/SZ35/87 z dnia 2017/09/14 obowiązuje od 2017/09/14 do 2017/12/29 8000.00 Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers” Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży
16 WE.RS.524.88.2016/ZT 22/86 z dnia 2017/09/13 obowiązuje od 2017/09/13 do 2017/09/30 3000.00 Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja XIX Memoriału Kazimierza Frąszczaka w piłce ręcznej chłopców
17 WE.RS.524.52.2016/ZT 13/84 z dnia 2017/09/13 obowiązuje od 2017/09/13 do 2017/10/31 1500.00 Uczniowski Klub Sportowy Piątka Wsparcie realizacji zadania pn.: Turniej Koszykówki Dziewcząt rocznik 2006
18 WE.RS.524.44.2016/ZT 10/85 z dnia 2017/09/13 obowiązuje od 2017/09/13 do 2017/10/15 5000.00 Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk SP 1 Wsparcie realizacji zadania pn.: Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt i Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców,
19 umowa zlecenia z dnia 2017/09/04 obowiązuje od 2017/09/09 do 2017/09/09 4385.00 Teresa Larek Przygotowanie i przeprowadzenie projektu realizowanego w ramach akcji „Żegnamy Lato na rok” w Poziomkowym Ogrodzie wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu placu zabaw i gier dla dzieci. W ramach zadania zleca się przeprowadzenie rodzinnych rozgrywek sportowych, konkurencji rodzinnych oraz zabezpieczenie animatora i opiekunów prowadzących gry i zabawy.
20 WE.RS.421.38.2017/16 z dnia 2017/09/04 obowiązuje od 2017/09/04 do 2017/09/30 5000.00 BM Slam Stal S.A. wsparcie realizacji zadania pn.: II Memoriał im. Andrzeja Kowalczyka
21 NR WE.RS.421.38.2017/16 z dnia 2017/09/04 obowiązuje od 2017/09/04 do 2017/09/30 5000.00 BM Slam Stal S.A. II Memoriał im. Andrzeja Kowalczyka
22 WGS.RTM.271.2.2017 z dnia 2017/09/04 obowiązuje od 2017/09/04 do 2017/09/15 4920.00 Polinvest Sp. z o.o. Rekalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, należnej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2017, uwzględniającej bieżące wyniki finansowe oraz zamierzenia inwestycyjne Spółki.
23 WAP.RGG.31/2017 z dnia 2017/09/04 obowiązuje od 2017/09/04 do 2017/09/13 349.32 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki wykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomosci gruntowej połozonej w Ostroweie Wielkopolskim przy ul. Kuźniczej stanowiącej działkę nr 3/23 obręb 0116
24 30/2017 z dnia 2017/09/01 obowiązuje od 2017/09/01 do 2017/09/15 3444.00 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami i nasadzeniami – ul. Czarnieckiego 1