Może się wydawać, że cóż tam magazyn węgla… Oto on.
Polecamy spojrzenie i porównanie jak niewielki jest przy nim naprawdę długi pociąg.