Zapas środków dezynfekcyjnych pokrywający zapotrzebowanie do końca bieżącego roku kalendarzowego oraz specjalistyczne terminale do pomiaru temperatury i mobile stacje do dezynfekcji rąk otrzymało sześć szkół technicznych z terenu powiatu Ostrowskiego. Zakupy były możliwe dzięki oszczędnościom po rozliczeniu funduszy unijnych realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Formalne przekazanie umów na sprzęt do walki z COVID-19 dla szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego odbyło się 10 maja 2021 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie. Uczestniczyli w spotkaniu Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Beata Klimek Prezydent Ostrowa i Wiceprezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska, Paweł Rajski Starosta Ostrowski i Członek Zarządu SAKO, Ewa Milewska Dyrektor Biura SAKO oraz dyrektorzy szkół technicznych z terenu powiatu.
-,,Wszyscy czekamy na powrót uczniów do szkół. Na ich przyjście trzeba się przygotować także od strony, która przynosi żniwo choroby i śmierci. Z radością przyjmujemy ten prezent, dedykowany szkołom o profilu technicznym, który obejmuje konkretne urządzenia i materiały higieniczne, dzięki którym uczniowie mogą się poczuć bezpiecznie’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.
Cały projekt obejmował kwotę ponad 720 tys. zł z tego dla Powiatu Ostrowskiego wydatkowano kwotę 244 620,66 zł, na która składa się wkład własny Powiatu w wysokości 29 354,48 zł oraz dofinansowanie z WRPO 2014+ w kwocie 215 266,18 zł. Dla szkół z Powiatu Ostrowskiego zakupiono: 6 terminali do pomiaru temperatury i wykrywania maseczki, 36 mobilnych stacji wolnostojących do dezynfekcji rąk z 4 dozownikami każdy, 648 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji rąk do mobilnych stacji, 6 zamgławiaczy do dezynfekcji powierzchni, 270 szt. 5 litrowych płynów do dezynfekcji powierzchni, 5 280 szt. 1 litrowych żeli antybakteryjnych do dezynfekcji rąk oraz 144 szt. 5 litrowych żeli do dezynfekcji rąk.
-,,Gratuluję, że udało się dokonać zakupów ze środków WRPO przy wsparciu finansowym poszczególnych samorządów. Jet to wyposażenie dla szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Kaliskiego i miasta Kalisza.’’ – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
-,,Cieszymy się, że w ramach Aglomeracji możemy także wspierać projekty edukacyjne. To projekt specyficzny bo dedykowany przede wszystkim bezpieczeństwu. Każda inicjatyw, która w jakimkolwiek stopniu pomaga walczyć z wirusem jest potrzebna.’’ – powiedziała B. Klimek.
Jak podkreśliła Ewa Milewska, oszczędność w kwocie 728 883,88 zł. powstała w wyniku podpisanych umów w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, Poddziałania 8.3.5. WRPO 2014+ pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Wsparciem rzeczowym pozwalającym na walkę z COVID-19 objętych zostało 17 placówek oświatowych z terenu Aglomeracji.