KONFERENCJA – „WRPO + Inicjatywy innowacyjne i rozwojowe dla przedsiębiorstw” organizowaną w ramach projektu pn.: „Rozwój i promocja Wielkopolskiego Klastra Lotniczego”. Organizatorzy – Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” w Kaliszu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beata Klimek.

 

Podczas konferencji zaprezentowano Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny+ 2014 – 2020 (WRPO), z głównym naciskiem na tych segmentach programu, które dotyczą inicjatyw innowacyjnych i rozwojowych dla przedsiębiorców.  Debata wokół kwestii podejścia przedsiębiorstw do nowych możliwości stworzonych przez WRPO+, szczególnie po kątem projektów prorozwojowych.